x !
Arkistoitu opetusohjelma 2015–2016
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
KASA12 Kvalitatiivinen tutkimus kasvatustieteissä - verkkokurssi 4 op
Myös avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijoille
Periodit
I Periodi II Periodi II Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Kasvatustieteiden tutkinto-ohjelma
Kasvatustieteiden yksikkö

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
– ymmärtää teorian, käsitteiden ja havaintojen roolin kvalitatiivisessa tutkimuksessa sekä kvalitatiivisen tutkimuksen erityispiirteet ja tavoitteena olevan tiedon luonteen
– hallitsee kvalitatiivisen tutkimuksen keskeiset tutkimusotteet ja niihin liittyvät aineiston hankinnan, analysoinnin ja tulkinnan periaatteet
– tuntee laadullisen aineiston hankintaan, analyysiin ja havaintojen tulkintaan liittyvät periaatteet.

Yleiskuvaus

Katso opetusajat ja -paikat: tutkinto-ohjelman opetusohjelmasta.

Aikataulutettua verkkotyöskentelyä 15.2.-28.4.2016 Osallistuminen edellyttää mahdollisuutta työskennellä verkossa viikoittain.

Opettajat

Sirpa Mäkinen, Vastaava opettaja
sirpa.makinen[ät]tuni.fi

Opetus

15.2.2016 – 28.4.2016
Itsenäinen työskentely 78 tuntia
Harjoitukset 30 tuntia Verkossa

Lisätiedot

Huom. Edeltävinä opintoina vaaditaan: KASA10 Kasvatustieteen metodologiset lähtökohdat 5 op. Toteutetaan kokonaan verkko-opetuksena. Yhteisopetusta (tutkinto-opiskelijat ja avoimen opiskelijat), max 20 opiskelijaa. Ilmoittautuminen: Avoimen yliopiston opiskelijat: ilmoittautuminen alkaa 26.11.2015 klo10 verkkolomakkeella, kts. tarkemmin.
Tutkinto-opiskelijat ilmoittautuvat NettiOpsun kautta tutkinto-ohjelman opetusohjelmassa.