x !
Arkistoitu opetusohjelma 2015–2016
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
KASA10 Kasvatustieteen metodologiset lähtökohdat - kirjatentti avoimen yo-opetuksen opiskelijoille 2 op
Vain avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijoille
Periodit
I Periodi II Periodi II Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Kasvatustieteiden tutkinto-ohjelma
Kasvatustieteiden yksikkö

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:
- tunnistaa metodologista ajattelua ja ihmistieteellisen tutkimuksen erityispiirteitä sekä tutkimuksen tavoitteena olevan tiedon luonteen ja erilaiset tiedonintressit
- hahmottaa kasvatustieteellisen tutkimuksen eri suuntauksia ja tutkimusotteita sekä teorian, käsitteiden ja havaintojen roolin tutkimuksessa.

Opettajat

Sirpa Mäkinen, Vastaava opettaja
sirpa.makinen[ät]tuni.fi

Opetus

1.10.2015 – 31.8.2016
Itsenäinen työskentely 50 tuntia
Kirjatentti 2 tuntia
Sähköinen kirjatentti 1.10.-14.12.2015 ja 4.1.-31.8.2016.

Lisätiedot

Suoritetaan sähköisenä kirjallisuustenttinä (tentti avoinna 31.8.2016 saakka). Edeltävät opinnot: Kasvatustieteiden perusopinnot 25 op. Huom! Jos osallistut KASA12 -jaksolle keväällä 2016, KASA10 oltava suoritettuna viimeistään 1.2.16.

Ilmoittautuminen alkaa 26.11.2015 klo 10 verkkolomakkeella, kts. tarkemmin.