x !
Arkistoitu opetusohjelma 2015–2016
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
SOS10.10.1 Hyvinvointiin vaikuttaminen: teoriat 5 op
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Sosiaalitieteiden tutkinto-ohjelma
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö

Osaamistavoitteet

Tässä kurssikokonaisuudessa käsitellään sitä, miten sosiaalipsykologisia teorioita voi hyödyntää ihmisten käyttäytymisen ymmärtämisessä ja vaikuttamistoimenpiteiden suunnittelussa. Kurssin toisessa osassa (II periodi) havainnollistuu case-pohjaisessa työskentelyssä, miten yksilöiden ja ihmisryhmien käyttäytymisen muutosta voidaan tukea teoria- ja tutkimusnäyttöperustaisin toimenpitein ja miten toimenpiteitä arvioidaan.

Kurssikokonaisuus koostuu kahdesta osasta: ?Hyvinvointiin vaikuttaminen: teoriat? (korvaa SOS10.10.1) ja ?Hyvinvointiin vaikuttaminen: interventiot? (interventiomenetelmät, korvaa menetelmäkursseja).

Ensimmäisen osan ?Hyvinvointiin vaikuttaminen: teoriat? oppimistavoitteet: Opiskelija...
- saa yleiskuvan keskeisistä sosiaalipsykologista teorioista ja käsitteistä, jotka selittävät ihmisen käyttäytymistä
- perehtyy joihinkin eniten tutkittuihin ja sovellettuihin teorioihin, joita voi hyödyntää käyttäytymisen muuttamiseen tähtäävissä interventioissa
- ymmärtää, millaisin tutkimusasetelmin ja -menetelmin teorioita on tutkittu ja millaista ymmärrystä eri menetelmin saa
- ymmärtää käyttäytymisen muutosta käsittelevän tieteen historiallista kehittymistä ja eri teoreettisten lähestymistapojen linkittymistä toisiinsa, sekä tietää ajankohtaiset keskusteluteemat ja kehityssuunnat
- tutustuu tutkimusnäyttöön ja tieteeseen perustuvien terveyden edistämisen interventio-ohjelmien suunnittelun periaatteisiin

Yleiskuvaus

Kurssille voidaan ottaa enintään 15 opiskelijaa. Luennot pidetään maanantaisin klo 12-14 ja keskiviikkoisin klo 12-15. Kurssi järjestetään yhteistyössä Helsingin yliopiston kanssa, osa opetuksesta videoidaan Helsingistä. Osa luennoista pidetään englanniksi.

Kokonaisuuteen otetaan yhteensä 15 opiskelijaa, jotka suorittavat molemmat kurssit. Kurssi on tarkoitettu ensisijaisesti sosiaalipsykologiaan suuntautuville maisterivaiheen opiskelijoille. Jos kurssille mahtuu, mukaan voidaan ottaa myös muita kuin sosiaalitieteiden maisterivaiheen opiskelijoita (esim. terveystieteet).

Oppimismenetelmät: Kutakin kurssikertaa varten opiskelijat lukevat tieteellisiä artikkeleita ja lukuja, joista keskustellaan lähiopetuksessa. Lähiopetuksessa myös pidetään kirjallisuutta taustoittavia luentoja. Lopuksi opiskelijat laativat pienryhmissä minitutkimussuunnitelman, joissa sovelletaan jotakin opittua teoriaa käytännön caseen. Itsenäiseen työskentelyyn (kirjallisuuden lukemiseen) on hyvä varata n. 5-10 tuntia viikoittain.

Toteutus: opetus toteutetaan ma ja ke klo 12-14 ma 7.9.-ke 14.10.

Arviointi: Oppimispäiväkirjat ja oppimisreflektioessee, minitutkimussuunnitelma, tuntiaktiivisuus.

Opettaja: VTT Nelli Hankonen & PhD Keegan Knittle (luennoi 4 opetuskertaa Helsingin yliopistosta etäyhteydellä). Huom. Tutkijatohtori Knittlen osuudet opetuksesta ja hänen ohjaamansa keskustelut englanniksi. Valtaosa kirjallisuudesta englanniksi.

Korvaavuus: SOS10.10.1 (Hyvinvointi-teema)

Osallistumisen edellytys: Aineopinnot suoritettu

Huom. Koska kurssi korvaa 5 op (1 op=n. 27 työtuntia), opiskelijoiden toivotaan varaavan riittävä määrä tunteja kalenteristaan kurssin suorittamiseen: lähiopetuksen osuus on 24 h, joten itsenäisen työskentelyn osuus (pienryhmässä ja yksin) on keskimäärin yhteensä noin 100 tuntia - riippuen mm. yksilöllisestä tekstien lukemisnopeudesta.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt

Opettajat

Nelli Hankonen, Vastaava opettaja

Opetus

7.9.2015 – 14.10.2015
Luento-opetus
Luennot
Ma 7.9.2015 - 28.9.2015 viikoittain klo 12-14, Linna 5014
Poikkeukset:
14.9.2015 klo 12 –14 , paikka poikkeuksellisesti Linna 6017
Luennot
Ke 9.9.2015 - 30.9.2015 viikoittain klo 12-14, Linna 5014

Arviointi

Numerolla 1-5.

Lisätiedot

Kurssille osallistuvien toivotaan jatkavan 2. opetusperiodissa järjestettävällä  "SOSM5.1 Hyvinvointiin vaikuttaminen: Interventiot" -menetelmäkurssilla. Huom! Tähän opintojaksoon liittyvät essee-suoritukset ottaa vastaan Markus Kaakinen.