x !
Arkistoitu opetusohjelma 2015–2016
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
HALHAA12 Julkinen hallinto ja politiikka - Osallistuminen opetukseen 5 op
Myös avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijoille
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Hallintotieteiden tutkinto-ohjelma
Hallintotiede
Johtamiskorkeakoulu

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee julkishallinnon toimintaperiaatteet sekä suomalaisen hallintojärjestelmän rakenteet ja ymmärtää niiden merkityksen julkishallinnon organisoitumisen ja palvelurakenteen kannalta. Opiskelija tunnistaa politiikkaprosessin keskeiset vaiheet ja politiikka (policy) -analyysin keskeiset käsitteet. Jakson suoritettuaan opiskelijalla on valmiudet kontekstualisoida hallintotieteellisiä ilmiötä sekä ymmärtää julkisen toiminnan erityispiirteitä.

Yleiskuvaus

Verkkokurssi

Ti 15.9.2015 - 6.10.2015 viikoittain klo 0-0, Moodle. Verkkokurssi tulee suorittaa hyväksytysti ennen luentoja. Verkkokurssi alkaa 15.9 se sisältää kolme viikkotehtävää, joista jokainen on suoritettava ajallaan edetäkseen kurssilla.

Luennot

Ti 20.10.2015 - 10.11.2015 viikoittain Tampereella klo 8-12, D11. Luennoille osallistuminen edellyttää I periodilla hyväksytysti suoritettua verkkokurssia

Tentti

4 tuntia verkossa

Avoimen yliopisto-opetuksen ilmoittautuminen

13.8.2015 alkaen

Opettajat

Elias Pekkola, Opettaja
Elias.Pekkola[ät]uta.fi

Opetus

15.9.2015 – 10.11.2015
Luento-opetus 15 tuntia
Itsenäinen työskentely 40 tuntia Verkossa
Kirjatentti 4 tuntia Verkossa

Lisätiedot

Luentoja ei tallenneta!