x !
Arkistoitu opetusohjelma 2015–2016
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
TRSU02 Normit ja asiakirjoittaminen - Tieteellinen kirjoittaminen 2 op
Periodit
I Periodi II Periodi II Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Käännöstiede (suomi)
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee tieteellisen tekstin konventiot ja osaa soveltaa oppimaansa kandidaatintutkielmaa kirjoittaessan.

Yleiskuvaus

Kurssilla tarkastellaan tieteellistä tekstiä eri näkökulmista ja opiskellaan suomenkielisen tieteellisen tekstin keskeisiä konventioita. Seminaarissa käsitellään opiskelijoiden tekeillä olevia kandidaatintutkielmia ja tuetaan tutkielmien kirjoitusprosessia.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt

Opettajat

Sirkku Latomaa, Vastaava opettaja
sirkku.latomaa[ät]tuni.fi

Opetus

28.10.2015 – 16.3.2016
Seminaari 16 tuntia
Ryhmä 1 (intensiivi)
Ke 28.10.2015 - 16.12.2015 viikoittain klo 10-12, B5005
Ryhmä 2 (joka toinen viikko)
Ke 28.10.2015 - 9.3.2016 joka toinen viikko klo 12-14, B5005
Ryhmä 3 (joka toinen viikko)
Ke 4.11.2015 - 16.3.2016 joka toinen viikko klo 12-14, B5005
Itsenäinen työskentely 4 tuntia Verkossa

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Arviointiperusteet

Kurssin hyväksytty suorittaminen edellyttää tehtävien tekemistä ja aktiivista osallistumista tapaamisiin.

Oppimateriaalit

Kurssin oppimateriaali täsmennetään ensimmäisellä tapaamiskerralla annettavassa kurssikuvauksessa.

Lisätiedot

Kurssi on tarkoitettu suoritettavaksi samaan aikaan kuin kandidaatintutkielmaseminaari.

Kurssin vaihtoehtona on tentti tai essee, jotka perustuvat kirjaan Kinnunen & Löytty (toim.) Tieteellinen kirjoittaminen. Opettajalta saa ohjeet esseen kirjoittamiseen.