x !
Arkistoitu opetusohjelma 2015–2016
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
TRSU02 Normit ja asiakirjoittaminen - Kääntäjän kielen- ja tekstinhuolto 3 op
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Käännöstiede (suomi)
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
- hallitsee kielenhuollon periaatteet ja normit sekä tuntee kielenhuollon instituutiot, kielioppaat ja sanakirjat
- osaa kielioppaita, sanakirjoja ja sähköisiä aineistoja hyväksi käyttäen muokata ja stilisoida suomenkielisiä tekstejä, muun muassa suomennoksia
- pystyy perustelemaan, millainen kieli eri tilanteissa on toimivaa ja tarkoituksenmukaista.

Yleiskuvaus

Kurssilla käsitellään kielenhuollon periaatteita ja normeja sekä tarkastellaan normien soveltamista erityyppisiin teksteihin. Lisäksi pohditaan vieraiden kielten vaikutteita ja niiden merkitystä kirjoitetussa kielessä. Kurssin työpajaosuudessa huolletaan opiskelijoiden käännöskursseilla tekemiä suomennoksia.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt

Opettajat

Hanna-Riikka Hodges, Vastaava opettaja
hanna-riikka.hodges[ät]uta.fi

Opetus

7.9.2015 – 14.12.2015
Luento-opetus 20 tuntia + 4 tuntia Verkossa
Luennot
Ma 7.9.2015 - 12.10.2015 viikoittain klo 10.15-11.45, B4113
Poikkeukset:
21.9.2015 klo 10.15 –11.45 , B4079
Ma 26.10.2015 - 14.12.2015 viikoittain klo 10-12, Pinni B 5005
Pienryhmäopetus 4 tuntia

Arviointi

Numerolla 1-5.

Arviointiperusteet

Aktiivinen osallistuminen kurssiin, tehtävien tekeminen, välitentti ja lopputentti.

Oppimateriaalit

Kurssin oppimateriaali täsmennetään ensimmäisellä tapaamiskerralla jaettavassa kurssikuvauksessa.

Lisätiedot

Luentojen lisäksi jokainen opiskelija osallistuu yhteen työpajakertaan (4 t). Työpajojen ajankohdista sovitaan kurssin alussa.

Kurssi on tarkoitettu kääntämiseen ja tulkkaukseen erikoistuville opiskelijoille.

Kurssin vaihtoehtona on tentti, jonka voi suorittaa yleisenä tenttipäivänä (17.9., 12.11., 21.2., 17.3., 12.5.). Tentin ottaa vastaan Sirkku Latomaa, ja häneltä saa tarkemmat ohjeet itsenäistä opiskelua varten.