x !
Arkistoitu opetusohjelma 2015–2016
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
TRSU01 Johdatus kääntäjän suomen opintoihin 5 op
Periodit
I Periodi II Periodi II Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Perusopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Käännöstiede (suomi)
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
- tuntee suomen kielen äänne-, muoto- ja lauserakenteen peruspiirteet ja osaa vertailla suomea muihin kieliin
- hallitsee kieliopillisen kuvauksen peruskäsitteet ja osaa hyödyntää niitä tekstejä analysoidessaan
- tuntee kielenhuollon keskeiset periaatteet sekä osaa hakea kielenhuoltoon liittyvää tietoa eri lähdeaineistoista
- osaa analysoida suomen kielen ajallista, alueellista ja tilanteista variaatiota.

Yleiskuvaus

Opintojaksossa käsitellään suomen kielen rakennetta, kielenhuoltoa ja variaatiota kääntämisen näkökulmasta. Keskeisen osan muodostavat kieliopilliseen kuvaukseen liittyvät suomenkieliset käsitteet, joita kerrataan ja syvennetään opintojakson aikana. Opintojaksossa käsitellään suomen kielen rakenteiden merkityksiä ja käyttöä sekä puhutussa että kirjoitetussa kielessä. Lisäksi tarkastellaan rakenteiden yhteyttä tekstilajeihin ja sävyihin. Opintojaksossa tutustutaan tuoreeseen suomen kieltä koskevaan tutkimukseen ja pohditaan kääntäjän vastuuta suomen kielen kehittäjänä.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt

Opettajat

Sirkku Latomaa, Vastaava opettaja
sirkku.latomaa[ät]tuni.fi

Opetus

11.1.2016 – 11.4.2016
Luento-opetus 24 tuntia
Luennot
Ma 11.1.2016 klo 10.15-11.45, Päätalo C8
Poikkeukset:
4.4.2016 klo 10 –12 , B4119
11.4.2016 klo 10 –12 , B4119
Ryhmätyöskentely 4 tuntia + 10 tuntia Verkossa

Arviointiperusteet

Aktiivinen osallistuminen, tentti ja pienimuotoinen harjoitustyö.

Oppimateriaalit

Kurssin oppimateriaali täsmennetään ensimmäisellä tapaamiskerralla annettavassa kurssikuvauksessa.

Lisätiedot

Opetus toteutetaan monimuoto-opetuksena, ts. osa opetuksesta perustuu luentotallenteisiin.

Opintosuorituksen voi tehdä myös verkkokurssina (touko-kesäkuu) tai kokonaan itsenäisesti. Verkkokurssin ilmoittautumisaika on toukokuun alussa. Jos opintojakson tekee kokonaan itsenäisesti, siihen kuuluu kaksi osasuoritusta: suomen kielen rakennetta koskeva tentti (3 op) ja artikkelivalikoimaan pohjautuva tentti tai essee (2 op). Huom. Tarkista tiedot tenttikirjallisuudesta Movikon intrasivuilta.

Tentit ovat suoritettavissa yleisenä tenttipäivänä (18.2., 14.4.) ja sähköisenä tenttinä koko lukukauden ajan. Tarkemmat ohjeet tenttiin valmistautumisesta ja ohjeet esseeseen saa opettajalta.