x !
Arkistoitu opetusohjelma 2015–2016
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
KASA7 Opetussuunnitelmateoria - kirjatentti avoimen yliopiston opiskelijoille 5 op
Vain avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijoille
Periodit
I Periodi II Periodi II Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Kasvatustieteiden tutkinto-ohjelma
Kasvatustiede
Kasvatustieteiden yksikkö

Osaamistavoitteet

Opiskelija
- ymmärtää opetussuunnitelmien yhteiskunnallis-historiallisen ja poliittisen luonteen,
- kehittää ymmärrystään opetussuunnitelmasta (curriculum) opetustyön sekä organisatorisena että älyllisenä keskuksena,
- tunnistaa ja kykenee kriittisesti arvioimaan opetussuunnitelmiin ja niiden laatimiseen vaikuttavia tiede- ja koulutuspoliittisia tekijöitä,
- ymmärtää keskeisiä oppiaineiden ja –sisältöjen valintamekanismeja ja niiden suhteisiin vaikuttavia tekijöitä

Opettajat

Helena Rajakaltio, Vastaava opettaja

Opetus

Itsenäinen työskentely 114 tuntia
Kirjatentti 4 tuntia
Vaihtoehtoinen sähköinen kirjatentti seuraavina aikaväleinä: 19.10.-12.12.2015 ja 11.1.-28.5.2016.

Lisätiedot

Katso kirjallisuustiedot opetussuunnitelmasta.

Avoimen yliopiston opiskelijoiden ilmoittautuminen tähän opintojaksoon alkaa 26.11.2015 klo10 verkkolomakkeella, kts. tarkemmin.