x !
Arkistoitu opetusohjelma 2015–2016
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
KASA6 Oppimisyhteisöt ja vuorovaikutus - kirjatentti 5 op
Vain avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijoille
Periodit
I Periodi II Periodi II Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Kasvatustieteiden tutkinto-ohjelma
Kasvatustieteiden yksikkö

Osaamistavoitteet

Opiskelija
- osaa sosiokulttuurisen suuntauksen näkökulmasta tarkastella oppimista ja tiedon rakentumista erilaisissa toimintaympäristöissä,
- ymmärtää vuorovaikutuksen, yhteisön, ryhmän ja ohjauksen merkityksen oppimisessa ja asiantuntijuudessa ja
- pystyy analyyttisesti hahmottamaan oppimisen ja tiedon rakentumisen sosiokulttuurisia ja yhteisöllisiä ehtoja

Opettajat

Sirpa Mäkinen, Vastaava opettaja
sirpa.makinen[ät]tuni.fi

Opetus

31.8.2015 – 28.5.2016
Itsenäinen työskentely 111 tuntia
Kirjatentti
Sähköinen kirjatentti 1.10.-12.12.2015 ja 1.2.-28.5.2016.

Lisätiedot

Avoimen yliopiston opiskelijat: ilmoittautuminen alkaa 26.11.2015 klo10 verkkolomakkeella, kts. tarkemmin.