x !
Arkistoitu opetusohjelma 2015–2016
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
HALHAS14 Kehittävä asiantuntijatyö organisaatioissa 10 op
Periodit
I Periodi II Periodi II Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Syventävät opinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Hallintotieteiden tutkinto-ohjelma
Hallintotiede
Johtamiskorkeakoulu

Osaamistavoitteet

Opintojakson käytyään opiskelija kykenee hahmottamaan organisaatioiden ja organisaatioverkkojen monimuotoiset uudistumis- ja muutosprosessit hallittavina kokonaisuuksina. Hän tunnistaa organisaatioiden ja organisaatioverkkojen muutoksen ja kehittymisen yleiset lainalaisuudet ja menestystekijät osaten omalla toiminnallaan vaikuttaa niihin. Hän hallitsee konsultatiivisen organisaatioiden kehittämisen perustiedot ja -taidot. Opiskelija osaa soveltaa tutkimustietoa ja -menetelmiä asiantuntijaroolissa tehtävissä kehityshankkeissa. Hän osaa viedä läpi itsenäisesti ja/tai tiimin jäsenenä konsultatiivisen kehittämishankkeen asiakasorganisaation kanssa.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt

Opettajat

Klaus Af Ursin, Vastaava opettaja

Opetus

10.9.2015 – 11.12.2015
Luento-opetus 10 tuntia
To 10.9.2015 - 8.10.2015 viikoittain klo 9-12, Atalpa ls 140
Poikkeukset:
1.10.2015 .09 –11 , HUOM POIKKEAVA AIKA
Ryhmätyöskentely 80 tuntia
Ti 8.12.2015 klo 12-16, Pinni ls B3111
Ke 9.12.2015 klo 12-16, Pinni ls B3118
Pe 11.12.2015 klo 10-14, Pinni ls B3111
Harjoitukset 4 tuntia