x !
Arkistoitu opetusohjelma 2015–2016
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
HALHAA13 Henkilöstöjohtaminen 5 op
Myös avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijoille
Periodit
I Periodi II Periodi II Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Hallintotieteiden tutkinto-ohjelma
Hallintotiede
Johtamiskorkeakoulu

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää esimiestyöskentelyn, henkilöstön johtamisen ja henkilöstövoimavarojen merkityksen organisaation menestymisen kannalta. Hänellä on peruskäsitys esimiestyön sisällöstä ja haasteista. Hän kykenee erittelemään tekijöitä, jotka työpaikan inhimillisessä vuorovaikutuksessa liittyvät ihmisten työsuoritukseen. Hän tunnistaa osa-alueet, joita organisaatioissa on henkilöstövoimavarojen strategisen aseman määrittämiseksi, niiden hankkimiseksi, ylläpitämiseksi ja kehittämiseksi. Hän hallitsee tiedollisesti ydinseikat kultakin osa-alueelta ja tuntee niihin liittyviä sovellutuksia.

Yleiskuvaus

Kurssisisältö on kokonaan verkossa (Moodle "HALHAA13 Henkilöstön johtaminen KOHORTTI2016", jonne kirjautuminen automaattisesti NettiOpsun ilmoittautumisen ja kurssille hyväksymisen yhteydessä 8.1. jälkeen). Avoimen yliopiston opiskelijat kirjautuvat kurssiavaimella. Tenttiminen sähköisessä tenttijärjestelmässä.

Itsenäinen työskentely 55 tuntia. Ei lähiopetusta.

15 tuntia tallennettuja luentoja verkossa. Luennot kuunnellaan/katsotaan osana verkkokurssin eri teemojen opiskelua omaan tahtiin.

Kirjatentti 4 tuntia

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt

Avoimen yliopisto-opetuksen ilmoittautuminen

Kurssi on täynnä

Opettajat

Klaus af Ursin, Vastaava opettaja

Opetus

18.1.2016 – 30.6.2016
Luento-opetus 15 tuntia Verkossa
Itsenäinen työskentely 40 tuntia Verkossa
Kirjatentti 4 tuntia

Lisätiedot

Moodlen verkkokurssiin sisältyy teemakohtaisia luentoja 15 tuntia, erilaisia tiedosto- ja linkkiaineistoja sekä tehtäviä. Tehtävät raportoidaan erillisellä tehtävälokilla, joka jätetään Moodleen mieluiten ennen sähköiseen tenttiin osallistumista.  Tehtäväloki arvioidaan ja siitä annetaan palaute sähköisen tentin arvion yhteydessä.  Verkkokurssi aukeaa 18.1.2016. Siihen sisältyvä aineisto kaikkinensa tentitään sähköisessä tentissä, joka aukeaa 27.1.2016 ollen auki 30.6.2016 asti. Myös tehtävälokien viimeinen jättöpäivä on 30.6.2016. Sen jälkeen kurssia ei voi suorittaa ennen uutta toteutusta.