x !
Arkistoitu opetusohjelma 2015–2016
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
KASSO2 Aineenopetuksen ja -oppimisen tutkimus - Essee 5 op
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Syventävät opinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Kasvatustieteiden tutkinto-ohjelma
Kasvatustieteiden yksikkö

Osaamistavoitteet

Opiskelija
- osaa soveltaa alansa tutkimustietoa ja tutkimuksellista otetta ammatillisen kehittymisensä välineenä
- on tietoinen opetettavan aineensa pedagogisen tutkimuksen traditiosta niin kotimaisessa kuin kansainvälisessä kontekstissa
- tuntee opettamiensa aineiden tutkimuksen problematiikan ja osaa soveltaa opettajan tutkimustyöhönsä niille tyypillisiä tutkimusmenetelmiä
- tunnistaa tutkimusten paradigmaattiset lähtökohdat sekä osaa arvioida tutkimuksen metodologisia valintoja ja tutkimustulosten pätevyyttä

Opettajat

Terhi Mäntylä, Vastaava opettaja
terhi.mantyla[ät]tuni.fi

Opetus

Itsenäinen työskentely 115 tuntia
Seminaari 20 tuntia

Lisätiedot

Kontaktiopetusta ei järjestetä lukuvuonna 2015-2016. Kurssi on mahdollista suorittaa esseellä.