x !
Arkistoitu opetusohjelma 2015–2016
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
KIRA4D Mitä fantasia- ja tieteisfiktio ovat, ja miksi ne ovat niin suosittuja? 5 op
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Kirjallisuustieteen tutkinto-ohjelma
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö

Osaamistavoitteet

Aineopintotasoinen suoritus (KIRA4D, Kirjallisuus ja muu media)
Opiskelija ymmärtää ja osaa analysoida kirjallisuuden ja muussa mediassa käytettyjen esitystapojen suhdetta: hän esimerkiksi tunnistaa erilaisia fantasia- tai tieteisfiktiolle tyypillisiä kerronnallisia keinoja, teemoja ja henkilöhahmoja laajemmassa kontekstissa ja hahmottaa nykykulttuurin mediakenttää fantasia- ja tieteisfiktion osalta kirjallisuustieteen näkökulmasta.


Syventävien opintojen tasoinen suoritus (KIRSKIS1 Syventävä kirjallisuuden teoria, KIRKTTS2B Omavalintaisia tutkielmaa tukevia opintoja, KIRSKIS5 Omavalintaisia syventäviä opintoja)
Opiskelija pystyy osallistumaan fantasia- ja tieteisfiktion teoreettiseen ja metodiseen keskusteluun, osaa soveltaa kirjallisuustieteellisiä käsitteitä ja tekstianalyyttisia välineitä sen yhteydessä ja vertailee teoreetikoiden näkemyksiä (kriittisesti) omiinsa. Hän pystyy kytkemään oman tarkastelunsa osaksi omaa tieteenalaansa ja tarvittaessa kykenee liittämään sen muihin hyödyllisiin tieteisiin ja/tai yhteiskunnallisiin yhteyksiin.

Yleiskuvaus

Kurssi on luento- ja harjoituskurssin työskentelymuotoja yhdistävä johdatus fantasia- ja tieteisfiktioon, ja se koostuu kuuden kerran luento-osuudesta ja kuuden kerran työpajaosuudesta.

Luento-osuudessa käsitellään fantasia- ja tieteisfiktion historiallisia kehityslinjoja, lajityypillisiä piirteitä sekä teoriaa 1800-luvulta nykypäivään. Työpajaosuudessa nämä sidotaan nykykulttuurin kontekstiin ja analysoidaan yksittäisiä tekstejä tai teoksia esimerkiksi seuraavien kysymysten kautta: Mistä fantasia- ja tieteisfiktion tunnistaa (paitsi kaunokirjallisuudessa, myös elokuvissa, peleissä, tv-sarjoissa)? Kuinka fantasia- ja tieteisfiktio ovat kirjallisina ja kulttuurisina ilmiöinä muotoutuneet, ja millaisia muutoksia ne ovat käyneet ja parhaillaan käyvät läpi? Miksi luemme fantasia- ja tieteisfiktiota, ja miksi ne ovat nyt niin valtavan suosittuja?

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt

Opettajat

Hanna-Riikka Roine, Vastaava opettaja

Opetus

7.9.2015 – 7.12.2015
Luento-opetus
Ma 7.9.2015 - 12.10.2015 viikoittain klo 16-18, Linna K108
Harjoitukset
Ma 2.11.2015 - 7.12.2015 viikoittain klo 16-18, Linna K108