x !
Arkistoitu opetusohjelma 2015–2016
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
BTK4341 Kehitysbiologian perusteet 5 op
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Syventävät opinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Bioteknologian tutkinto-ohjelma
BioMediTech

Osaamistavoitteet

Kurssin suoritettuaan opiskelija ymmärtää kehitysbiologian keskeiset käsitteet ja periaatteet ja hahmottaa, miten yhdestä hedelmöityneestä munasolusta kehittyy kokonainen yksilö erilaistuvien solujen järjestäytyessä erilaisten kudosten ja elinten muodostamaksi toimivaksi kokonaisuudeksi.

Opettajat

Arviointiperusteet

Tentti.

Oppimateriaalit

Wolpert L ym. Principles of Development, 4. painos (2010) tai uudempi, Oxford University Press.

Lisätiedot

Kurssia ei luennoida lukuvuonna 2015-2016, mutta se voidaan suorittaa kirjatenttinä. Tenttialueesta sovittava kurssista vastaavan opettajan kanssa.