x !
Arkistoitu opetusohjelma 2015–2016
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
DPHSM303 Terveyden edistämisen ja terveyserojen tutkimushaasteet ja laadullinen tutkimus 2 op
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Jatko-opinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Terveystieteiden tohtoriohjelma
Yhteiset opinnot/HES
Terveystieteiden yksikkö

Osaamistavoitteet

Kurssin suoritettuaan tohtoriopiskelija osaa jäsentää ja arvioida terveyden edistämisen ja terveyserojen tutkimuksen nykytilannetta ja erilaisten tutkimusasetelmien vahvuuksia ja heikkouksia. Tohtoriopiskelija tunnistaa ja osaa arvioida erilaisten laadullisten tutkimusotteiden lähtökohtia, menetelmiä ja mahdollisuuksia terveyden edistämisen ja terveyserojen tutkimuksessa.

Yleiskuvaus

Kurssin aikana kuullaan eri alustajia laadulliseen terveystutkimukseen,
terveyseroihin ja terveyden edistämiseen liittyen. Ensimmäisenä päivänä
aloitetaan pienryhmissä työpajatyöskentely, jota jatketaan toisena päivänä.
Työt puretaan perjantaina. Ennen kurssia kurssille osallistujat ovat
perehtyneet ennakkomateriaaliin, jota käytetään alustusten lisäksi ryhmätyön
tukena.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen e-lomakkeella

Opettajat

Anni Ojajärvi, Vastaava opettaja
anni.ojajarvi[ät]uta.fi

Opetus

1.10.2015 – 2.10.2015
Luento-opetus
Luennot
Luennot
To 1.10.2015 klo 9-16, Luentosali, T-rakennus
Pe 2.10.2015 klo 9-16, Ylähylly, T-rakennus
Harjoitukset
Ryhmätyöt/harjoitukset
Itsenäinen työskentely