x !
Arkistoitu opetusohjelma 2015–2016
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
KASA13 Kandidaatintutkielmaseminaari - Seminaari 10 op
Vain avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijoille
Periodit
I Periodi II Periodi II Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Kasvatustieteiden tutkinto-ohjelma
Kasvatustieteiden yksikkö

Osaamistavoitteet

Opiskelija
- sisäistää tieteellisen tutkimuksen laadinnan työskentelyvaiheet toteuttaessaan omaa opinnäytetyötään
- osaa asettaa teoreettisen viitekehyksen perusteella tutkimustehtävän ja hankkii relevantin havaintoaineiston
- kykenee havaintoaineistoa analysoimalla ja tulkitsemalla vastaamaan tutkimustehtävään ja nivomaan sen teoreettiseen viitekehykseen
- osaa laatia tutkimusraportin ja arvioida onnistumistaan opinnäytetyön laadinnassa

Opettajat

Sirpa Mäkinen, Vastaava opettaja
sirpa.makinen[ät]tuni.fi
Kaija Ranta-Puska, Opettaja
kaija.ranta-puska[ät]tuni.fi

Opetus

14.1.2016 – 31.12.2016
Itsenäinen työskentely 230 tuntia
Seminaari 36 tuntia
Seminaaritapaamisten lisäksi opetusta on Moodlessa.
Aloituskokoontuminen
To 14.1.2016 klo 17.00-19, Virta, luokka 120, käynti Åkerlundinkatu 5
Tiedonhankintataitojen opetus (4 t)
Ke 27.1.2016 - 3.2.2016 viikoittain klo 17.00-19.00, Linna-kirjasto mikroluokka 3022 (Kalevantie 5, Linna-rakennus), Opettaja: informaatikko Kaija Ranta-Puska

Lisätiedot

Avoimen yliopisto-opetuksen aikaisemmin aloittaneet opiskelijat ovat suorittaneet kandidaatintutkielmaseminaariin liittyen tieteellisen kirjoittamisen kurssin (3 op) syksyllä 2015.
Kandidaatintutkielmaseminaariin otetaan myös uusia opiskelijoita 26.11.2015 alkaen, kts. ilmoittautuminen. Myös Porin ja Seinäjoen opiskelijat voivat osallistua, jos on mahdollisuus päästä muutamana arki-iltana Tampereelle (Huom! Ilmoittaudu Tampereen hakulomakkeella). Kandidaatintutkielmaseminaari alkaa tammikuussa 2016 ja jatkuu syyslukukaudelle 2016. Huom! Jos et pääse aloituskokoontumiseen (14.1.2016) ota yhteyttä opettajaan (sirpa.h.makinen@uta.fi). Pakolliset edeltävät opinnot: KASA10, KASA11 ja KASA12.