x !
Arkistoitu opetusohjelma 2015–2016
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
JOVAT2 Kandidaatin tutkielma ja seminaari (syksy) 10 op
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Journalistiikan ja viestinnän tutkinto-ohjelma
Viestinnän, median ja teatterin yksikkö

Osaamistavoitteet

Opiskelija ymmärtää tieteen ja tutkimuksen etiikan perusperiaatteet ja eettisesti toimimisen välttämättömyyden tiedeyhteisössä sekä osaa itsenäisesti suunnitella ja toteuttaa tieteenalalta pienimuotoisen empiirisen tai teoreettisen tutkimuksen. Hän osaa asettaa ja rajata tutkimuskysymyksiä, suhteuttaa niitä erilaisiin metodologisiin valintoihin sekä etsiä, kerätä, käsitellä ja analysoida aineistoa tutkimuskysymyksiin vastaamiseksi. Hän osaa perustella tutkimusprosessin eri vaiheissa tekemiään valintoja ja ymmärtää niiden seurauksia. Hän ymmärtää tutkimusraportin perusvaatimukset, erottaa tieteellisen tekstin ei-tieteellisestä ja pystyy kirjoittamaan tieteellistä asiatyyliä. Hän osaa käydä tieteellistä keskustelua sekä suunnitella työaikansa käyttöä. Hän oppii etsimään vaihtoehtoisia ratkaisuja tutkimuksen ongelmatilanteissa ja työskentelemään ryhmässä niiden ratkaisemiseksi. Laatimalla tutkielmastaan kypsyysnäytteen opiskelija osoittaa perehtyneensä opinnäytteensä alaan ja hallitsevansa suomen kielen taidon pystyäkseen toimimaan koulutusalansa asiantuntijatehtävissä.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

NettiOpsun kautta.

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt

Opettajat

Anneli Lehtisalo, Vastaava opettaja
anneli.lehtisalo[ät]tuni.fi
Anneli Lehtisalo, Opettaja
p.anneli.lehtisalo[ät]uta.fi

Opetus

7.9.2015 – 10.12.2015
Seminaari 40 tuntia
Ryhmä 1 (Lehtisalo)
Ma 7.9.2015 - 16.11.2015 viikoittain klo 13-16, Päät rh. A33, Poikkeus 7.9. rh. A34. Ei opetusta 12.10. ja 23.11.
Ma 30.11.2015 - 7.12.2015 viikoittain klo 12-16, Päät rh. A33
Ryhmä 2 (Koivisto)
To 10.9.2015 - 10.12.2015 viikoittain klo 10-13, Päät rh. A33. Poikkeus 10.9. rh A35