x !
Arkistoitu opetusohjelma 2015–2016
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
SISYY003 Orientoivat opinnot - Alkuorientaatio 1 op
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Muut opinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Yhteiset opinnot/SIS
Informaatiotieteiden yksikkö

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää yliopisto-opiskelun periaatteet ja on tutustunut Tampereen yliopiston opiskeluympäristöön.

Opiskelija tuntee oman tutkinto-ohjelmansa rakenteen ja vaatimukset, sekä koulutuksen tavoitteet ja opiskelumahdollisuudet.

Opiskelija osaa hyödyntää tietojaan opintojen suunnittelussa.

Opiskelija hallitsee myös tieteellisen tiedonhankinnan perusteet ja oman alansa edellyttämät tiedonhankinnan perustaidot sekä osaa hyödyntää taitojaan opinnoissa.

Yleiskuvaus

Opintojen aloitus, Orientoivat 1
• ma 24.8.2015
• ti 25.8.2015
• ke 26.8.2015

Orientoivat 2 9.9.2015

Orientoivat 3 periodien I-II vaihteessa.

Tarkat ajankohdat ja tiedot voi tarkistaa hyväksymiskirjeen mukana lähetettävästä materiaalista tai yksikön verkkosivujen kautta.

Opettajat

Opetus

24.8.2015 –

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Lisätiedot

Osa orientoivien tilaisuuksista on yksikön yhteisiä ja osa tutkinto-ohjelmakohtaisia.