x !
Arkistoitu opetusohjelma 2015–2016
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
KASLOE4.3 Taidehistoria ja näyttelypedagogiikka - 5 op
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Kasvatustieteiden tutkinto-ohjelma
Kasvatustieteiden yksikkö

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
- tuntee taidehistorian keskeisten tyylikausien luonteenomaiset piirteet ja tunnistavat tyylikausien keskeiset taiteilijat.
- ymmärtää erilaisten ilmaisutyylien mahdollisuudet henkilökohtaisen ilmaisun ja kuvataiteen opetuksen näkökulmasta.
- osaa käyttää taidemuseoita ja gallerioita oppimisympäristöinä ja osaavat soveltaa toiminnallisia näyttelypedagogisia menetelmiä.

Opettajat

Jouko Pullinen, Vastaava opettaja
Jouko.Pullinen[ät]uta.fi

Opetus

10.9.2015 – 11.12.2015
Ryhmätyöskentely 20 tuntia + 10 tuntia Verkossa
Itsenäinen työskentely 85 tuntia + 20 tuntia Verkossa

Arviointi

Numerolla 1-5.

Arviointiperusteet

Osallistuminen opetukseen ja harjoitustyöt.

Lisätiedot

Opintojakso vain siihen erikseen hyväksytyille opiskelijoille.

Opetusajat löytyvät kasvatustieteiden yksikön nettisivuilta: http://www.uta.fi/edu/opiskelu/opetusohjelma.html