x !
Arkistoitu opetusohjelma 2015–2016
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
KASLOE7.4 Musiikki yhteisöllisenä ilmiönä - Yhteismusisointi ja sen ohjaaminen 2 op
Periodit
I Periodi II Periodi II Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Perusopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Kasvatustieteiden tutkinto-ohjelma
Kasvatustieteiden yksikkö

Osaamistavoitteet

Opintojaksoun suoritettuaan opiskelija osaa
- musisoida osana ryhmää, sovittaa ohjelmistoa luokkaorkesterille sekä organisoida ja ohjata luokkaorkesteritoimintaa ja yhteismusisointia
- soveltaa musiikin didaktisia menetelmiä ja työtapoja opetustilanteen mukaan eriyttäen ja eheyttäen
- käyttää ja muokata valmista oppimateriaalia sekä tuottaa omaa opetusmateriaalia
- arvioida musiikkia eheyttävänä taidemuotona osana ympäröivää yhteiskuntaa
- suunnitella ja toteuttaa musiikkitapahtuman
- tuottaa koskettimilla säestystä erilaisissa kuoronjohto-, harjoitus- ja esitystilanteissa sekä hallita, johtaa ja seurata tilannetta muita toimijoita tukien ja vuorovaikutuksessa heidän kanssaan.

Opettajat

Muusa Lehti, Vastaava opettaja
muusa.lehti[ät]tuni.fi
Kyllikki Rantala, Opettaja
kyllikki.rantala[ät]tuni.fi

Opetus

7.10.2015 – 27.5.2016
Luento-opetus 4 tuntia
Itsenäinen työskentely 34 tuntia
Harjoitukset 16 tuntia

Arviointi

Numerolla 1-5.

Lisätiedot

Opintojakso vain siihen erikseen hyväksytyille opiskelijoille.

Opetusajat löytyvät kasvatustieteiden yksikön nettisivuilta: http://www.uta.fi/edu/opiskelu/opetusohjelma.html