x !
Arkistoitu opetusohjelma 2015–2016
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
KASA13 Kandidaatintutkielmaseminaari, muuntotyöryhmä 2 - Seminaari 10 op
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Kasvatustieteiden tutkinto-ohjelma
Kasvatustieteiden yksikkö

Osaamistavoitteet

Opiskelija
- sisäistää tieteellisen tutkimuksen laadinnan työskentelyvaiheet toteuttaessaan omaa opinnäytetyötään
- osaa asettaa teoreettisen viitekehyksen perusteella tutkimustehtävän ja hankkii relevantin havaintoaineiston
- kykenee havaintoaineistoa analysoimalla ja tulkitsemalla vastaamaan tutkimustehtävään ja nivomaan sen teoreettiseen viitekehykseen
- osaa laatia tutkimusraportin ja arvioida onnistumistaan opinnäytetyön laadinnassa

Yleiskuvaus

Muuntotyöryhmätyöskentelyn aikana aiemmin tehdystä tutkielmasta työstetään esseen laatimisen kautta kandidaatintutkinnon opinnäytetyö tai kasvatustieteiden aineopintoihin tarvittava empiirinen tutkielma. Aiempi tutkielma voi olla
- yliopistossa tai avoimessa yliopisto-opetuksessa tehty kasvatustieteiden kandidaatintutkielma, proseminaarityö tai tutkimusseminaarityö
- amk-tutkinnon opinnäytetyö
- alemman tai ylemmän korkeakoulututkinnon opinnäytetyö
Mikäli opiskelija suorittaa KK-tutkinnon, hän tekee myös kypsyysnäytteen työskentelyn päätteeksi.

Lue ennen ryhmään ilmoittautumista ohje, josta selviä, onko sinulla mahdollisuus/tarve osallistua muuntotyöryhmään ja mitä siihen osallistuminen kohdallasi sisältää.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen NettiOpsussa viimeistään ma 7.3.2016. Huom! Täytä samaan päivään mennessä myös e-lomake (linkki opetusohjelmassa)ja toimita kopio tutkielmastasi kansliaan. Ks. tarkemmin lisätiedot.

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt

Opettajat

Pauliina Alenius, Opettaja
pauliina.alenius[ät]tuni.fi

Opetus

12.4.2016 – 19.9.2016
Seminaari 12 tuntia
Seminaari keväällä 2016 ja töiden palautus alkusyksyyn 2016 mennessä
Ti 12.4.2016 klo 16-20, Virta 112
Ti 26.4.2016 klo 16-20, Virta 112
Ti 10.5.2016 klo 16-20, Virta 112

Lisätiedot

TOIMINTAOHJEET: 1) ilmoittaudu muuntotyöryhmään NettiOpsun kautta ma 7.3.2016 mennessä, 2) Täytä saman aikataulun puitteissa e-lomake, jolla saamme tietoa muuntotyön pohjana olevasta aiemmin laatimastasi opinnäyte-, proseminaari- tmv. työstä, 3) Toimita myös yksi kappale ko. tutkielmasta viimeistään ma 7.3.2016 opintohallinnon kansliaan (h. 244).

Muuntotyöseminaarissa laadittu essee jätetään viimeistään ma 19.9.2016. Tarkemmat ohjeet annetaan ryhmän työskentelyn aikana. Kypsyysnäyte tehdään sähköisessä tentissä 28.9.2016 alkaen.