x !
Arkistoitu opetusohjelma 2015–2016
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
KASA13 Kandidaatintutkielmaseminaari - Seminaari, tammikuussa -16 alkavat ryhmät 10 op
Periodit
I Periodi II Periodi II Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Kasvatustieteiden tutkinto-ohjelma
Kasvatustieteiden yksikkö

Osaamistavoitteet

Opiskelija
- sisäistää tieteellisen tutkimuksen laadinnan työskentelyvaiheet toteuttaessaan omaa opinnäytetyötään
- osaa asettaa teoreettisen viitekehyksen perusteella tutkimustehtävän ja hankkii relevantin havaintoaineiston
- kykenee havaintoaineistoa analysoimalla ja tulkitsemalla vastaamaan tutkimustehtävään ja nivomaan sen teoreettiseen viitekehykseen
- osaa laatia tutkimusraportin ja arvioida onnistumistaan opinnäytetyön laadinnassa

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen NettiOpsussa Sinkkosen ryhmään viimeistään su 20.12.2015 ja Aleniuksen ryhmään viimeistään su 10.1.2016.

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt

Opettajat

Hanna-Maija Sinkkonen, Opettaja
Pauliina Alenius, Opettaja
Pauliina.Alenius[ät]uta.fi

Opetus

12.1.2016 – 12.4.2016
Itsenäinen työskentely 230 tuntia
Seminaari 36 tuntia
Ryhmä (Sinkkonen)
Ti 12.1.2016 klo 9-12, Virta 352
Ti 19.1.2016 klo 9-11, Kirjaston tiedonhankintakurssi
Ti 26.1.2016 klo 9-11, Kirjaston tiedonhankintakurssi
Ti 2.2.2016 klo 9-12, Virta 352
Ti 15.3.2016 klo 9-12, Virta 352
Ti 12.4.2016 klo 9-12, Virta 352, seminaari jatkuu syyskuusta alkaen slk -16 ajan
Ryhmä (Alenius)
Ti 19.1.2016 klo 9-12, Virta 352
To 28.1.2016 klo 12-14, Kirjaston tiedonhankintakurssi
To 4.2.2016 klo 12-14, Kirjaston tiedonhankintakurssi
Ti 9.2.2016 klo 9-12, Virta 243
Ti 23.2.2016 klo 9-12, Linna K106
Ti 8.3.2016 klo 9-11, Linna K106
Ti 22.3.2016 klo 8.30-12, Virta 243, Syksyn -16 ajan ilmoitetaan myöhemmin

Lisätiedot

Teemat eri opettajien ryhmissä:

Hanna-Maija Sinkkonen: inklusiivinen opetus ja pedagogiikka, kolmiportainen tuki perusopetuksessa, maahanmuuttajataustaisten oppilaiden koulunkäynti, oppilaiden sosio-emotionaaliset ongelmat ja niiden huomioiminen oppimisessa ja opetuksessa

Pauliina Alenius: monikulttuurisuus, muuttoliikkeet ja koulutus, ylirajaisuus, oppiminen ja oppimisympäristöt; laadulliset tutkimusmenetelmät