x !
Arkistoitu opetusohjelma 2015–2016
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
KASA11 Kvantitatiivinen tutkimus kasvatustieteissä - Harjoitukset 4 op
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Kasvatustieteiden tutkinto-ohjelma
Kasvatustieteiden yksikkö

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
- tiedostaa teorian, käsitteiden ja havaintojen roolin kvantitatiivisessa tutkimuksessa
- erottaa kvantitatiivisen tutkimuksen erityispiirteet sekä ymmärtää tutkimuksen tavoitteena olevan tiedon luonteen
- osaa erottaa erilaiset mitta-asteikot ja käyttää tarkoituksenmukaisia tilastollisia tunnuslukuja havaintoaineiston kuvaamisessa
- hallitsee tilastollisten analyysivälineiden käytön hypoteesin testaamisessa, tuntee niiden käyttötilanteet ja soveltamisedellytykset
- hallitsee havaintoaineiston kuvailuun, hypoteesien testaamiseen ja mittarin luotettavuuden arviointiin liittyvät toiminnot SPSS-ohjelman avulla.

Yleiskuvaus

Max. 15 opiskelijaa/ryhmä

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen NettiOpsussa viimeistään su 21.2.2016.

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt

Opettajat

Tuukka Tomperi, Opettaja
tuukka.tomperi[ät]tuni.fi

Opetus

30.3.2016 – 26.5.2016
Itsenäinen työskentely 72 tuntia
Harjoitukset 36 tuntia
Yleinen ryhmä (Tomperi)
Ke 30.3.2016 - 13.4.2016 viikoittain klo 14.00-16.15, Virta ML53
Ke 20.4.2016 klo 14.00-16.15, Virta529
Ke 27.4.2016 klo 14.00-16.15, Virta ML53
Ti 10.5.2016 klo 14.00-16.15, Virta529
Ke 11.5.2016 - 18.5.2016 viikoittain klo 14.00-16.15, Virta ML53
Ke 25.5.2016 klo 14.00-16.15, Virta529
To 26.5.2016 klo 13.15-14.45, Virta529