x !
Arkistoitu opetusohjelma 2015–2016
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
KASA13 Kandidaatintutkielmaseminaari - Seminaari, keväältä -15 jatkavat ryhmät 10 op
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Kasvatustieteiden tutkinto-ohjelma
Kasvatustieteiden yksikkö

Osaamistavoitteet

Opiskelija
- sisäistää tieteellisen tutkimuksen laadinnan työskentelyvaiheet toteuttaessaan omaa opinnäytetyötään
- osaa asettaa teoreettisen viitekehyksen perusteella tutkimustehtävän ja hankkii relevantin havaintoaineiston
- kykenee havaintoaineistoa analysoimalla ja tulkitsemalla vastaamaan tutkimustehtävään ja nivomaan sen teoreettiseen viitekehykseen
- osaa laatia tutkimusraportin ja arvioida onnistumistaan opinnäytetyön laadinnassa

Opettajat

Anne Jyrkiäinen, Opettaja
anne.jyrkiainen[ät]tuni.fi
Reijo Kupiainen, Opettaja
reijo.kupiainen[ät]tuni.fi
Nelli Piattoeva, Opettaja
nelli.piattoeva[ät]tuni.fi

Opetus

Itsenäinen työskentely 230 tuntia
Seminaari 36 tuntia
Jyrkiäisen ryhmä
Ti 1.9.2015 - 22.9.2015 viikoittain klo 9.15-11.30, rh. 243
Ti 27.10.2015 - 3.11.2015 viikoittain klo 9.15-11.30, rh 243
Kupiaisen ryhmä
Ke 16.9.2015 klo 15.00-18.00, Virta 243
Ke 30.9.2015 klo 15.00-18.00, Virta 243
Ke 28.10.2015 klo 15.00-18.00, Virta 243
Piattoevan ryhmä
Ma 17.8.2015 klo 12.00-15.00, Virta 215
Ke 16.9.2015 klo 15.00-18.00, Virta 215
To 5.11.2015 klo 15-18, Virta 352
Pe 6.11.2015 klo 15-18, Virta 352