x !
Arkistoitu opetusohjelma 2015–2016
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
KASA11 Kvantitatiivinen tutkimus kasvatustieteissä - Harjoitukset 4 op
Periodit
I Periodi II Periodi II Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Kasvatustieteiden tutkinto-ohjelma
Kasvatustieteiden yksikkö

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
- tiedostaa teorian, käsitteiden ja havaintojen roolin kvantitatiivisessa tutkimuksessa
- erottaa kvantitatiivisen tutkimuksen erityispiirteet sekä ymmärtää tutkimuksen tavoitteena olevan tiedon luonteen
- osaa erottaa erilaiset mitta-asteikot ja käyttää tarkoituksenmukaisia tilastollisia tunnuslukuja havaintoaineiston kuvaamisessa
- hallitsee tilastollisten analyysivälineiden käytön hypoteesin testaamisessa, tuntee niiden käyttötilanteet ja soveltamisedellytykset
- hallitsee havaintoaineiston kuvailuun, hypoteesien testaamiseen ja mittarin luotettavuuden arviointiin liittyvät toiminnot SPSS-ohjelman avulla.

Yleiskuvaus

Max. 16 opiskelijaa/ryhmä

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt

Opettajat

Jorma Vainionpää, Vastaava opettaja

Opetus

3.2.2016 – 13.4.2016
Itsenäinen työskentely 72 tuntia
Harjoitukset 36 tuntia
Etusija luokanopettajaopiskelijoilla (Vainionpää)
Ke 3.2.2016 - 10.2.2016 viikoittain klo 16.15-18.30, Virta ML53
Ke 24.2.2016 klo 16.15-18.30, Virta ML53
Ke 9.3.2016 klo 15.15-17.30, Virta529
Ke 16.3.2016 klo 9.15-11.30, Virta529
To 17.3.2016 klo 9.15-11.30, Virta529
Ke 30.3.2016 klo 15.15-17.30, Virta529
To 31.3.2016 klo 9.15-11.30, Virta529
Ke 6.4.2016 - 13.4.2016 viikoittain klo 15.15-17.30, Virta529