x !
Arkistoitu opetusohjelma 2015–2016
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
KASP4 Opetus, ohjaus, oppiminen (toteutus aineenopettajan pedagogisiin opintoihin valituille TTYn opiskelijoille) 5 op
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Perusopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Kasvatustieteiden tutkinto-ohjelma
Kasvatustieteiden yksikkö

Osaamistavoitteet

Opiskelija
- tuntee erilaisia opetus- ja oppimisteoreettisia suuntauksia ja pystyy pohtimaan ja selkiyttämään omia käsityksiään oppimisesta, opetuksesta ja ohjaamisesta,
- pystyy kehittämään valmiuksiaan opetuksen ja oppimisen analysoimisessa ja dokumentoimisessa ja
- hankkii työskentelynsä avulla valmiuksia oman pedagogisen ajattelunsa rakentamiselle, arvioinnille ja kehittämiselle
- ymmärtää opetuksen ja ohjauksen eron
- ymmärtää opetussuunnitelman ohjaavan merkityksen opetuksessa, oppimisessa ja kasvatuksessa sekä tunnistaa opetussuunnitelma-ajattelun eri traditiot

Yleiskuvaus

Lisätietoa Normaalikoulun verkkosivuilta

Opettajat

Mirka Räisänen (luennot ja verkkotehtävät), Vastaava opettaja
Christa Hiisivuori ja Sami Vartiainen (orientaatioharjoittelu normaalikoululla), Vastaava opettaja
Mirka Räisänen, Vastaava opettaja
mirka.raisanen[ät]tuni.fi

Opetus

31.8.2015 – 21.9.2015
Luento-opetus 3 tuntia + 9 tuntia Verkossa
Aloitusluento 3 h
Ma 31.8.2015 klo 16.00-18.30, Virta rh. 352
Luennot 9 h moodlessa tallenteina
Pienryhmäopetus 13 tuntia + 12 tuntia Verkossa
verkkotehtävät 12 h moodlessa vkoilla 36-40
orientaatioharjoittelun kaikille yhteiset osuudet Normaalikoululla vkoilla 37-39
Ke 9.9.2015 klo 16.00-18.30, Normaalikoulun luokka B8, Kuokkamaantie, aloitusinfo
Ma 14.9.2015 klo 13.15-14.45, Normaalikoulun luokka A9, Johdatus oppiaineen erityispiirteisiin ja oppiainekohtaisen osion ohjeistus
Ti 15.9.2015 klo 11.45-12.45, Normaalikoulun luokka A4, Tutustuminen opetussuunnitelmaan
To 24.9.2015 klo 14.30-17.00, Normaalikoulun luokka B8, Kuokkamaantie, purkutilaisuus
orientaatioharjoittelun ainekohtaiset kokoontumiset Normaalikoululla vkolla 38
Ti 15.9.2015 klo 9.50-10.50, Normaalikoulun luokka A8, Matemaattisten aineiden opetusmateriaaleihin ja käytänteisiin tutustuminen, VAIN TTYn OPISKELIJOILLE
Ti 15.9.2015 klo 13.45-14.45, Normaalikoulun tila C8, Äidinkielen ja kirjallisuuden opetusmateriaaleihin ja käytänteisiin tutustuminen, VAIN TaYn ÄIDINKIELEN JA KIRJ. OPISKELIJOILLE
Ma 21.9.2015 klo 10.00-11.00, Normaalikoulun tila G1, Englannin opetusmateriaaleihin ja käytänteisiin tutustuminen, VAIN TaYn ENGLANNIN OPISKELIJOILLE
Itsenäinen työskentely 98 tuntia
sisältää orientaatioharjoittelun kuuluvan seurannan 25 h normaalikoululla

Lisätiedot

Huom! Toteutukseen voivat osallistua myös sellaiset aineenopettajan pedagogiset aineopinnot (35 op) lkv:nna 2015-16 suorittavat TaYn opiskelijat, joiden perusopintokokonaisuudesta puuttuu ko. opintojakso. Ilmoittautuminen opintokoordinaattori Marjo Korhoselle s.postitse (marjo.korhonen@uta.fi) viimeistään ke 26.8.2015.