x !
Arkistoitu opetusohjelma 2015–2016
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
SOP03.6 Toimintatutkimus hyvinvointipalvelujen kehittämisessä - 5 op
Myös avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijoille
Paikkakuntatiedot
Pori
Periodit
I Periodi II Periodi II Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Sosiaalitieteiden tutkinto-ohjelma, Pori
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee toimintatutkimuksen lähtökohtia ja käyttömahdollisuuksia hyvinvointipalveluja tuottavissa työorganisaatioissa, jotka joutuvat vastaamaan julkisen hallinnon muutosten, asiakasorientaation ja taloudellisten resurssien asettamiin vaatimuksiin. Opiskelija omaksuu toimintatutkimuksellisen kehittämisprosessin kriittiset vaiheet ja osaa analysoida tutkijan roolia suhteessa muihin toimijoihin.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

VERKKOSEMINAARIIN ilmoittaudutaan sähköpostilla satu.kalliola@uta.fi viimeistään perjantaina 8.1.2016.
Verkkoseminaarin esitysten aikataulu organisoidaan lopullisen osallistujamäärän (max 20; joista 8 avoin yliopisto) mukaan, alkaen jo 28.1.2016!

Avoimen yliopisto-opetuksen ilmoittautuminen

VERKKOSEMINAARIIN ilmoittaudutaan sähköpostilla satu.kalliola@uta.fi viimeistään perjantaina 8.1.2016.
Verkkoseminaarin esitysten aikataulu organisoidaan lopullisen osallistujamäärän (max 20; joista 8 avoin yliopisto) mukaan, alkaen jo 28.1.2016!

Opettajat

Satu Kalliola, Vastaava opettaja
satu.kalliola[ät]uta.fi

Opetus

14.1.2016 – 13.3.2016
Luento-opetus
Satu Kalliola
To 14.1.2016 klo 13-15, luokka 386, Johdantoluento ja seminaarin järjestäytyminen 14.1.2016 klo 13-15
Seminaari

Arviointi

Numerolla 1-5.

Lisätiedot

Osallistuminen opetukseen (luentoseminaariin tai verkkoseminaariin), jossa opiskelijat työstävät kurssikirjallisuudesta ja itsenäiseen tiedonhankintaan perustuvasta kirjallisuudesta esityksiä sovelluksia toimintatutkimuksesta. Opetustarjonta ja -muodot voivat vaihdella lukukausittain.

Luentoseminaarissa käydään lävitse toimintatutkimukseen perehdyttävää metodikirjallisuutta ja toimintatutkimusraportteja opiskelijoiden esityksiin perustuen. Opintojakso sopii esim. kehittämistyöstä pro gradu -tutkielmaa suunnitteleville.