x !
Arkistoitu opetusohjelma 2015–2016
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
SOS9 Kandidaatintutkielma ja seminaari - Seminaari 10 op
Paikkakuntatiedot
Pori
Periodit
I Periodi II Periodi II Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Sosiaalitieteiden tutkinto-ohjelma
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö

Osaamistavoitteet

Opiskelija hahmottaa tutkimusprosessin ja ymmärtää sen vaatimat taidot tieteellisen tiedon tuottamiseksi ja arvioimiseksi. Hän osaa asettaa tutkimusongelman ja valita sen ratkaisemiseen sopivat teoreettiset keskustelut ja metodiset työvälineet sekä raportoida tutkimuksen toteuttamisen ja saadut tulokset tieteellisesti argumentoiden.
Opiskelija osaa toimia itsenäisesti, vastuullisesti ja vuorovaikutteisesti ryhmässä ja harjaantuu tieteellisen kritiikin ja kommenttien rakentavaan esittämiseen ja vastaanottamiseen.
Hän omaksuu tutkimuksen eettiset periaatteet asiantuntijuutensa lähtökohdaksi ja osaa reflektoida omaa tutkimus- ja oppimisprosessiaan ja sen kautta tuottamaansa tietoa.
Opiskelijalla on tiedonhankinnan perustaidot.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen e-lomakkeella 20.8.-2.9.2015

Opettajat

Satu Kalliola, Vastaava opettaja
satu.kalliola[ät]uta.fi

Opetus

7.9.2015 – 30.5.2016
Seminaari
Kandiseminaarien sosiaalitieteet ja sosiaalityö yhteinen aloitustapaaminen
Ma 7.9.2015 klo 12-15, lk 103
Satu Kalliolan ryhmä
To 17.9.2015 klo 14-16, lk 103, Aloituskokoontuminen, jonka jälkeen sovitaan ryhmän kanssa muut ajankohdat
To 1.10.2015 klo 13-16, LK 386
To 29.10.2015 klo 13-16, LK 386
Tiedonhankintataidot -opetus
To 8.10.2015 klo 12-14, luokka 107, Teppo Hjelt

Lisätiedot

Seminaarin yhteydessä suoritetaan opintojakso SOS8 Sosiaalitieteiden teoria II.

Yhteinen aloitustapaaminen sosiaalitieteiden ja sosiaalityön tutkinto-ohjelmien opiskelijoille Porissa ma 7.9.2015 klo 12-15