x !
Arkistoitu opetusohjelma 2015–2016
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
KASP5 Kasvatus tieteellisen tutkimuksen kohteena, monimuoto-opetus 5 op
Vain avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijoille
Paikkakuntatiedot
Seinäjoki
Periodit
I Periodi II Periodi II Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Perusopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Kasvatustieteiden tutkinto-ohjelma
Kasvatustieteiden yksikkö

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
- tiedostaa kasvatustieteellisen tutkimuksen metodologiset lähtökohdat ja keskeiset tutkimusmenetelmät, tieteellisen tutkimusprosessin vaiheet ja kasvatustieteiden tyypillisimmät tutkimuskohteet
- osaa hakea tutkimustietoa ja arvioida sitä kriittisesti
- tunnistaa tutkimusprosessin eri vaiheisiin sisältyviä eettisiä kysymyksiä ja tietää tieteellisen lukemisen, kirjoittamisen ja argumentoinnin perusteet

Yleiskuvaus


Huom! Opintojakson voi suorittaa joko osallistumalla pienryhmäopetukseen (tukee opintoakson suorittamista) tai itsenäisesti. Pienryhmäopetus järjestetään keväällä 2016.

Opettajat

Sirpa Mäkinen, Vastaava opettaja
Sirpa.H.Makinen[ät]uta.fi
luentoallenteet (Mirka Räisänen), Opettaja
Elina Viitala, Tuutori

Opetus

1.1.2016 – 31.3.2016
Luento-opetus 12 tuntia Verkossa
Pienryhmäopetus 9 tuntia
To 17.3.2016 klo 17.00-19.30, luokka 301A (SeAMK, Keskuskatu 32, D-rappu)
To 31.3.2016 klo 17.00-19.30, luokka 301A (SeAMK, Keskuskatu 32, D-rappu)
To 14.4.2016 klo 17.00-19.30, luokka 301A (SeAMK, Keskuskatu 32, D-rappu)
Itsenäinen työskentely 114 tuntia

Lisätiedot

Referaatin palautus viimeistään 30.5.2016, tutkimussuunnitelmatehtävän palautus viim. 30.8.2016. Kaikki tarkat suoritusohjeet opintojen Moodle-alueelta.

Seinäjoen pienryhmäopetuksen opettajana Elina Viitala.

Huom! Seinäjoen yliopistokeskuksen tutkinto-opiskelijat: ei erillistä ilmoittautumista opintojaksolle. Moodlessa kuitenkin pienryhmiin ilmoittautuminen.