x !
Arkistoitu opetusohjelma 2015–2016
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
KASP4 Opetus, ohjaus, oppiminen, monimuoto-opetus 5 op
Vain avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijoille
Paikkakuntatiedot
Seinäjoki
Periodit
I Periodi II Periodi II Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Perusopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Kasvatustieteiden tutkinto-ohjelma
Kasvatustieteiden yksikkö

Osaamistavoitteet

Opiskelija
- tuntee erilaisia opetus- ja oppimisteoreettisia suuntauksia ja pystyy pohtimaan ja selkiyttämään omia käsityksiään oppimisesta, opetuksesta ja ohjaamisesta,
- pystyy kehittämään valmiuksiaan opetuksen ja oppimisen analysoimisessa ja dokumentoimisessa ja
- hankkii työskentelynsä avulla valmiuksia oman pedagogisen ajattelunsa rakentamiselle, arvioinnille ja kehittämiselle
- ymmärtää opetuksen ja ohjauksen eron
- ymmärtää opetussuunnitelman ohjaavan merkityksen opetuksessa, oppimisessa ja kasvatuksessa sekä tunnistaa opetussuunnitelma-ajattelun eri traditiot

Yleiskuvaus


Huom! Opintojakson voi suorittaa joko osallistumalla pienryhmäopetukseen (tukee opintoakson suorittamista) tai itsenäisesti. Pienryhmäopetus järjestetään keväällä 2016.

Opettajat

Mirka Räisänen, Vastaava opettaja
mirka.raisanen[ät]tuni.fi
Elina Viitala, Tuutori

Opetus

1.1.2016 – 15.5.2016
Luento-opetus 12 tuntia Verkossa
Pienryhmäopetus 9 tuntia
Pienryhmäopetus
To 21.1.2016 klo 17.00-19.30, luokka 301A (SeAMK, Keskuskatu 32, D-rappu)
To 4.2.2016 klo 17.00-19.30, luokka 301A (SeAMK, Keskuskatu 32, D-rappu)
To 18.2.2016 klo 17.00-19.30, luokka 301A (SeAMK, Keskuskatu 32, D-rappu)
Itsenäinen työskentely 112 tuntia

Lisätiedot

Opintojakso koostuu luentotallenteista, kirjallisuudesta
ja pienryhmä-­opetuksesta (9 t) tai sitä vastaavasta
harjoitustyöstä. Tarkat suoritusohjeet löytyvät opintojen Moodle-alueelta. Pienryhmiin ilmoittautuminen moodlessa viim. 3.1.2016 mennessä.
Seinäjoen pienryhmäopetuksen opettajana Elina Viitala.

Huom! Seinäjoen yliopistokeskuksen tutkinto-opiskelijat ilmoittautuvat opintojaksolle NettiOpsun kautta. NettiOpsu-ilmoittautuminen löytyy tutkinto-ohjelman opetusohjelmasta.