x !
Arkistoitu opetusohjelma 2015–2016
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
STYS2A Syventävä ammatillinen asiantuntijuus - 5 op
Paikkakuntatiedot
Pori
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Syventävät opinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Sosiaalityön tutkinto-ohjelma
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö

Osaamistavoitteet

Opiskelija syventää ymmärrystään ammatillisen sosiaalityön käytännöistä ja toteutuksesta valitsemallaan erityisalueella (kuten moniammatilliset työkäytännöt, ammattikäytäntöjen kehittäminen, dokumentointi osana ammattikäytäntöjä, sosiaalityön työmenetelmät).

Yleiskuvaus

Kehittämistyöhön valmistavat luennot 12 tuntia. Sisältö: sosiaalityön asiakkaiden kanssa tehtävän työn erityisyys, hyvinvointipalvelujen kehittämisen ajankohtaiset haasteet, kehittämisen käsite, ohjelmat, ja kehittäminen erilaisissa organisaatioissa, laatutyö, arviointi ja oppiminen asiantuntijaorganisaatioissa.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen Nettiopsun kautta ajalla 21.8.-7.9.

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt

Opettajat

Timo Harrikari, Vastaava opettaja
Timo.Harrikari[ät]uta.fi

Opetus

10.9.2015 – 7.10.2015
Luento-opetus 12 tuntia
To 10.9.2015 klo 9-12, luokka 107
Ke 23.9.2015 klo 9-12, luokka 107
Ti 13.10.2015 klo 10-13, luokka 386
Ke 7.10.2015 klo 9-12, luokka 107

Arviointi

Numerolla 1-5.

Arviointiperusteet

Osallistuminen luentoseminaariin ja kirjallisuuteen perustuva essee.

Oppimateriaalit

Oppimateriaali:

1. Seppänen-Järvelä, Riitta & Karjalainen, Vappu (toim.) 2006. Kehittämistyön risteyksiä. Helsinki: Stakes.

2. Toikko, Timo & Rantanen, Teemu 2009. Tutkimuksellinen kehittämistoiminta. Tampere: Tampere University Press.

3. Muu sovittava kirjallisuus

Lisätiedot

Jakso on tarkoitettu erityisesti opiskelijoille, jotka suorittavat sosiaalityön harjoittelun STYS2B osallistumalla jaksolle Kehittämistyön harjoittelu,jonka osallistujamäärä on rajoitettu (max. 12 opiskelijaa). Luennoille STYS2A voivat kuitenkin osallistua myös muut opiskelijat.