x !
Arkistoitu opetusohjelma 2015–2016
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
STYA4A Sosiaalitieteiden kvalitatiiviset tutkimusmenetelmät - Luennot ja harjoitukset 5 op
Myös avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijoille
Paikkakuntatiedot
Pori
Periodit
I Periodi II Periodi II Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Sosiaalityön tutkinto-ohjelma
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö

Osaamistavoitteet

Opiskelija hallitsee yleisellä tasolla kvalitatiivisen tutkimuksen lähtökohdat, tutkimusprosessin ja keskeiset käsitteet sekä ymmärtää tutkimuksen eettisen luonteen. Lisäksi hän tuntee keskeiset sosiaalitieteelliset lähestymistavat ja metodit sekä tunnistaa niiden välisiä eroja. Opiskelijalla on valmiudet laadullisen aineiston hankinnan ja analyysin toteuttamiseen ohjatusti.

Yleiskuvaus

HUOM! Pakollinen aloituskokoontuminen Porissa tiistaina 8.9.2015 klo 14-16 luokka 107. Muuten verkkokurssi toteutetaan keväällä 2016 ajalla 11.1.-8.4.  

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Kvali, verkko-opetus klk 2016: STYA4A/SOS7.1 Sosiaalitieteiden kvalitatiiviset tutkimusmenetelmät. Ilmoittautuminen on ajastettu olemaan auki e-lomakkeella ajalla: 16.11.2015 klo 12:00 - 20.12.2015 klo 18:00.

Avoimen yliopisto-opetuksen ilmoittautuminen

Kvali, verkko-opetus klk 2016: STYA4A/SOS7.1 Sosiaalitieteiden kvalitatiiviset tutkimusmenetelmät. Ilmoittautuminen on ajastettu olemaan auki e-lomakkeella ajalla: 16.11.2015 klo 12:00 - 20.12.2015 klo 18:00.

Opettajat

Kirsi Günther, Vastaava opettaja

Opetus

Luento-opetus
Pienryhmäopetus
Aloituskokoontuminen
Ti 8.9.2015 klo 14-16, luokka 107, Aloituskokoontuminen 8.9.2015. Kurssi jatkuu verkossa keväällä 2016 ajalla 11.1.-8.4.