x !
Arkistoitu opetusohjelma 2015–2016
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
STYA4B Sosiaalitieteiden kvantitatiiviset tutkimusmenetelmät - 5 op
Myös avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijoille
Paikkakuntatiedot
Pori
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Sosiaalityön tutkinto-ohjelma
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee kvantitatiivisen tutkimuksen metodologiaa ja osaa liittää tutkimusotteen empiirisen sosiaalitutkimuksen kenttään sekä tiedostaa sen merkityksen yhtenä tieteellisen tiedon tuottamisen tapana. Opiskelija hallitsee kvantitatiivisen tutkimuksen lähtökohdat, tutkimusprosessin, peruskäsitteet ja tutkimuseettiset kysymykset sekä osaa soveltaa tätä tietämystä erilaisten tutkimusasetelmien, aineistojen ja analyysitapojen arvioimiseen. Opiskelijalla on perustiedot vaadittavien työkalujen (SPSS) hallinnasta ja hän osaa toteuttaa kvantitatiivisen tutkimuksen suunnittelua, aineiston hankintaa ja analyysiä sekä raportoida tutkimusta ohjatusti.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Kurssi on ensisijaisesti avoimien yliopisto-opintojen opiskelijoille. Kurssille on kiintiö tutkinto-opiskelijoille. Ennakkoilmoittautuminen kurssille viimeistään 30.8.2015 e-lomakkeella
Ilmoittautumisosoite: https://elomake3.uta.fi/lomakkeet/15104/lomake.html

Avoimen yliopisto-opetuksen ilmoittautuminen

Kurssi on ensisijaisesti avoimien yliopisto-opintojen opiskelijoille. Kurssille on kiintiö tutkinto-opiskelijoille. Ennakkoilmoittautuminen kurssille viimeistään 30.8.2015 e-lomakkeella.
Ilmoittautumisosoite: https://elomake3.uta.fi/lomakkeet/15104/lomake.html

Opettajat

Katja Kuusisto , Vastaava opettaja

Opetus

Luento-opetus
Pienryhmäopetus
Aloituskokoontuminen Porissa
Ti 8.9.2015 klo 14-16, luokka 107, Aloituskokoontuminen, jonka jälkeen verkko-opetus.

Lisätiedot

Luennot ja harjoitukset verkko-opetuksena. Aloituskokoontuminen Porissa ti 8.9.2015 klo 14-16 paikka 107, joka jälkeen opintojakso jatkuu verkko-opetuksena.