x !
Arkistoitu opetusohjelma 2015–2016
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
SUOA6/A7/S3 Puhutun ja kirjoitetun kielen rajapinnassa: kirjoittajan murretaustan heijastuminen sota-ajan kirjeissä 5 op
Myös avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijoille
Periodit
I Periodi II Periodi II Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Suomen kielen tutkinto-ohjelma
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö

Yleiskuvaus

Kurssilla perehdytään lingvistiseen kirjetutkimukseen ja harjoitellaan käytännön kirjetutkimusta hyödyntäen aineistona Kansanperinteen arkiston sota-aikaisten kirjeiden kokoelmaa. Kirjetutkimuksen rinnalla kulkee sosiolingvistis-variationistinen näkökulma, ja aineiston tarkastelu kohdennetaan puhutun ja kirjoitetun kielen rajapintaan: kirjeistä tutkitaan erityisesti sitä, millä eri tavoin kirjoittajien alueellinen tausta voi näkyä kirjoitetuissa, tutun tekstilajin käytänteitä noudattelevissa teksteissä. Muutkin, opiskelijoiden kiinnostusten kohteita mukailevat aiherajaukset ovat mahdollisia. Aihepiirin parissa on mahdollista jatkaa aine- tai syventävien opintojen seminaarissa.

Suoritustapa

Kurssin aluksi perehdytään yhdessä kirjetutkimuksen teoriaan ja kirjeistä tehtyihin tutkimuksiin. Opiskelijat tutustuvat alan teksteihin ja esittelevät niitä ryhmälle.

Aineiston parissa työskentelyä harjoitellaan Kansanperinteen arkiston sota-aikaiseen, käsin kirjoitetun kirjekokoelman parissa. Kukin opiskelija siirtää noin kymmenen kirjettä tietokonemuotoon. Näin tuotettua kirjeaineistoa käytetään kurssilla tehtävien pienoistutkimusten lähdeaineistona.

Opiskelijat valitsevat opettajan avustamina itseään kiinnostavan tutkimuksen kohteen ja selvittävät valittua aihetta sekä teoreettisesti että yhdessä kootun kirjeaineiston valossa. Saadut tutkimustulokset esitellään ryhmälle kurssin loppupuolella konferenssiesitelmä-tyyppisesti.

Kurssi arvioidaan numeroin 1–5. Arviointiin vaikuttavat edellä esitellyt kurssisuorituksen osa-alueet. Varsinaista lopputenttiä tai -esseetä ei ole.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt

Opettajat

Liisa Mustanoja, Vastaava opettaja
Liisa.Mustanoja[ät]uta.fi

Opetus

13.1.2016 – 20.4.2016
Pienryhmäopetus
Ke 13.1.2016 - 20.4.2016 viikoittain klo 10-12, Pinni B0039, ei opetusta 2.3.