x !
Arkistoitu opetusohjelma 2015–2016
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
SOS07.2 Nuorisotyön harjoittelu 10 op
Periodit
I Periodi II Periodi II Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Harjoittelu
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Sosiaalitieteiden tutkinto-ohjelma
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on taitoa teoreettisen tiedon ja käytännön työn integrointiin. Opiskelija pystyy myös arvioimaan nuorisotyön asiantuntijuutta oman harjoittelupaikkansa näkökulmasta ja reflektoimaan oman asiantuntijuutensa kehittymistä harjoittelun aikana.

Yleiskuvaus

Analyysiseminaari vuonna 2015 harjoittelun suorittaneille järjestetään opettajan kanssa erikseen sovittuna ajankohtana.

Opettajat

Miia Lähde, Vastaava opettaja
miia.lahde[ät]tuni.fi
Juha Nieminen, Vastaava opettaja
juha.nieminen[ät]tuni.fi

Lisätiedot

Opintojakson edeltävät suoritukset: Sosiaalitieteiden alat I ja II -kokonaisuuksiin sisältyvät nuorisotyön ja nuorisotutkimuksen opinnot 25 op sekä 25 op "Nuoret ja nuorisotyö" -teemakokonaisuuden opintoja.