x !
Arkistoitu opetusohjelma 2015–2016
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
YKYYHT4B Johdatus yhteiskuntafilosofiaan 3 op
Myös avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijoille
Periodit
I Periodi II Periodi II Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Perusopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Yhteiset opinnot/YKY
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee etiikan ja yhteiskuntafilosofian keskeiset kysymykset ja tärkeimmät historialliset suuntaukset sekä tärkeimmät modernissa etiikassa ja yhteiskuntafilosofiassa esitetyt kuvaukset yksilön, yhteisön ja yhteiskunnan suhteista. Hän hahmottaa ennen kaikkea eettiset kysymykset siitä, mitä on hyvyys, toiminnan oikeutus sekä oikeudenmukaisuus yhteisössä. Hän tuntee peruspiirteissään myös ontologisen kysymyksen yhteisön ja kulttuurin merkityksestä ihmiselämässä. Hän osaa myös reflektoida eettisten, moraalisten ja yhteiskunnallisten kysymysten filosofisia taustaoletuksia.

Opettajat

Petri Räsänen, Vastaava opettaja
petri.rasanen[ät]tuni.fi

Opetus

15.1.2016 – 29.4.2016
Luento-opetus 24 tuntia
Pe 15.1.2016 - 15.4.2016 viikoittain klo 9-11, Linna, Väinö Linna -sali
Poikkeukset:
18.1.2016 klo 10 –12 , Pinni B1100
4.3.2016 , Ei opetusta
18.3.2016 klo 9 –11 , Päätalo A1
Pe 22.4.2016 klo 9-11, Päätalo A1, Tentti
Pe 29.4.2016 klo 9-11, Pinni B1100, Tentti

Arviointi

Numerolla 1-5.