x !
Arkistoitu opetusohjelma 2015–2016
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
FILA4A Tieteenfilosofia 2 op
Myös avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijoille
Periodit
I Periodi II Periodi II Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Filosofian tutkinto-ohjelma
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee hyvin tieteenfilosofian peruskäsitteet (esim. selittäminen, kausaatio, reduktio) ja keskeiset teoriat ja perinteet (esim. looginen empirismi, relativismi ja sosiaalinen konstruktionismi, tieteellinen realismi) sekä ymmärtää ihmistieteiden ja luonnontieteiden suhteen toisiinsa sekä tiedollisten ja moraalisten arvojen roolin tieteellisessä tutkimuksessa.

Opettajat

Antti Keskinen, Vastaava opettaja

Opetus

10.2.2016 – 4.5.2016
Luento-opetus 26 tuntia
Ke 10.2.2016 - 4.5.2016 viikoittain klo 10-12, Päätalo D13

Arviointi

Numerolla 1-5.