x !
Arkistoitu opetusohjelma 2015–2016
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
SOS9 Kandidaatintutkielma ja seminaari - Seminaari 10 op
Periodit
I Periodi II Periodi II Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Sosiaalitieteiden tutkinto-ohjelma
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö

Osaamistavoitteet

Opiskelija hahmottaa tutkimusprosessin ja ymmärtää sen vaatimat taidot tieteellisen tiedon tuottamiseksi ja arvioimiseksi. Hän osaa asettaa tutkimusongelman ja valita sen ratkaisemiseen sopivat teoreettiset keskustelut ja metodiset työvälineet sekä raportoida tutkimuksen toteuttamisen ja saadut tulokset tieteellisesti argumentoiden.
Opiskelija osaa toimia itsenäisesti, vastuullisesti ja vuorovaikutteisesti ryhmässä ja harjaantuu tieteellisen kritiikin ja kommenttien rakentavaan esittämiseen ja vastaanottamiseen.
Hän omaksuu tutkimuksen eettiset periaatteet asiantuntijuutensa lähtökohdaksi ja osaa reflektoida omaa tutkimus- ja oppimisprosessiaan ja sen kautta tuottamaansa tietoa.
Opiskelijalla on tiedonhankinnan perustaidot.

Yleiskuvaus

Lukuvuonna 2015-2016 osa kandidaattiseminaariryhmistä on koko lukuvuoden ja osa yhden lukukauden mittaisia.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Huom!

Kevätlukukauden 2016 seminaariryhmässä on vielä tilaa. Voit ilmoittautua ryhmään 11.12.2015 mennessä s-postitse Tiina Mälkiälle (sp. etunimi.sukunimi@uta.fi).

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt

Opettajat

Ritva Nätkin, Vastaava opettaja
Ritva.Natkin[ät]uta.fi
Pasi Pyöriä, Opettaja
pasi.pyoria[ät]tuni.fi
Noora Ellonen, Opettaja
noora.ellonen[ät]tuni.fi
Sanna Raudaskoski, Opettaja
Sanna.Raudaskoski[ät]uta.fi
Tiina Mälkiä, Opettaja
tiina.malkia[ät]tuni.fi
Susanne Dahlgren, Opettaja
Susanne.Dahlgren[ät]uta.fi
Matilda Hellman, Opettaja

Opetus

10.9.2015 – 19.5.2016
Seminaari
aloitustapaaminen
To 10.9.2015 klo 10-12, päätalo ls. A3

Arviointi

Numerolla 1-5.

Lisätiedot

Kandidaattiseminaarien kokoontumiset torstaisin ryhmästä riippuen joko klo 10-12 tai 12-14. Seminaarin yhteydessä suoritetaan opintojakso SOS8 Sosiaalitieteiden teoria II.