x !
Arkistoitu opetusohjelma 2015–2016
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
YKYYHT4A Johdatus etiikkaan 2 op
Myös avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijoille
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Perusopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Yhteiset opinnot/YKY
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö

Osaamistavoitteet

Johdatus etiikkaan kurssin tavoitteena on tutustuttaa opiskelija etiikan ja moraalifilosofian peruskysymyksiin, peruskäsitteisiin ja teorioihin sekä filosofisen etiikan tärkeimpiin historiallisiin muotoiluihin. Kurssilla tutustutaan myös nykykeskusteluun etiikasta. Kurssi tarjoaa yleiskatsauksen etiikan perusteorioihin ja käsitteisiin. Tavoitteena on oppia tunnistamaan ja pohtimaan toimintamme eettisiä taustaoletuksia sekä tarjota valmiuksia arvioida eettisiä kysymyksiä.

Yleiskuvaus

YKYYHT4A JOHDATUS ETIIKKAAN-LUENTOKURSSIN OHJELMA

 

4.9. Johdatus etiikkaan, etiikan peruskäsitteitä

11.9. Hyve-etiikka (Platon, Aristoteles, MacIntyre, Taylor)

18.9. Etiikka elämäntaitona (epikurolaiset, stoalaiset) ja kristillinen etiikka

25.9. Eettiset tunteet ja sisäinen arvotaju (Spinoza),  sentimentalismi (Smith) ja utilitarismi (Bentham, Mill)

2.10. Järkeen perustuva normatiivinen etiikka (Kant, Rawls, Habermas)

9.10. Yksilön arvotajuun perustuva etiikka (Kierkegaard, Nietszche, Heidegger, Sartre)

16.10. EI LUENTOA

23.10. Kohtaamisetiikka (Buber ja Levinas)

30.10. Etiikan luonne sosiobiologian (Wilson) ja psykologian (Kohlberg) näkökulmista

6.11. Etiikan luonne analyyttisen filosofian (Moore, Ayer, Hare) ja  sosiaalisen konstruktivismin (Berger, Luckmann) näkökulmista

13.11. Oikeudenmukaisuus- ja tasa-arvokysymykset koskien sukupuolten tasa-arvoa, lasten oikeuksia, eri kulttuurien kohtaamista, taloudellista tasa-arvoa (Beauvoir, Butler, Spivak, Korten)

20.11. Ympäristöetiikka ja eläinten oikeudet (Leopold, Naess, Singer)

27.11.  Soveltava etiikka ja kertaus kurssin sisältöön

4.12.    Luentotentti, klo 9.00.-11.00., Pinni B1100

18.12. Uusintatentti, klo 9.00.-11.00., Pinni B 1100

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt

Opettajat

Marika Enwald, Opettaja
Marika.Enwald[ät]uta.fi

Opetus

4.9.2015 – 27.11.2015
Luento-opetus 24 tuntia
Pe 4.9.2015 - 27.11.2015 viikoittain klo 9-11, Pinni B1100
Poikkeukset:
25.9.2015 klo 9 –11 , Väinö Linna -sali

Arviointi

Numerolla 1-5.

Lisätiedot

YKYYHT4a kurssin vastuuopettaja FT Petri Räsänen e.petri.rasanen@uta.fi, ottaa vastaan kirjatentit ja korvaavuushakemukset.