x !
Arkistoitu opetusohjelma 2015–2016
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
FILP1B Johdatus filosofian historiaan 3 op
Myös avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijoille
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Perusopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Filosofian tutkinto-ohjelma
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tunnistaa filosofian keskeiset osa-alueet ja pääpiirteissään niille ominaiset filosofiset ongelmat. Hän ymmärtää, miten filosofiset ongelmat ja filosofisen tutkimuksen luonne eroavat muiden tieteenalojen tutkimusongelmista ja luonteesta. Hän osaa nimetä ja kuvata länsimaisen filosofian historian tärkeimpiä edustajia ja suuntauksia.

Opettajat

Petri Räsänen, Vastaava opettaja

Opetus

2.9.2015 – 25.11.2015
Luento-opetus 24 tuntia
Ke 2.9.2015 klo 10-12, Pinni B3107
Ke 9.9.2015 - 7.10.2015 viikoittain klo 10-12, Väinö Linna -sali, Linna
Poikkeukset:
23.9.2015 klo 10 –12 , Ei luentoa
To 10.9.2015 - 8.10.2015 viikoittain klo 10-12, Pinni B1096
Poikkeukset:
24.9.2015 klo 10 –12 , Ei luentoa
Pe 11.9.2015 klo 10-12, Väinö Linna -sali
Ke 11.11.2015 klo 10-12, Pinni B1097, Tentti
Ke 25.11.2015 klo 10-12, Pinni B4113, Tentti
Pienryhmäopetus 8 tuntia
Ke 21.10.2015 - 28.10.2015 viikoittain klo 10-12, Päätalo D13
To 22.10.2015 - 29.10.2015 viikoittain klo 10-12, Päätalo D13

Arviointi

Numerolla 1-5.

Lisätiedot

Luennot tallennetaan ja tavanomaisten tenttien lisäksi järjestetään myös sähköinen tentti.

Luentokurssin sijaan voidaan suorittaa kirjatentillä