x !
Arkistoitu opetusohjelma 2015–2016
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
FILP1A Filosofian orientoivat opinnot ja johdatus filosofian opiskeluun 2 op
Myös avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijoille
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Perusopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Filosofian tutkinto-ohjelma
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tunnistaa filosofian keskeiset osa-alueet ja pääpiirteissään niille ominaiset filosofiset ongelmat. Hän ymmärtää, miten filosofiset ongelmat ja filosofisen tutkimuksen luonne eroavat muiden tieteenalojen tutkimusongelmista ja luonteesta ennen kaikkea argumentaationsa ja käsittelytapansa vuoksi.

Yleiskuvaus

Kurssi koostuu kahdesta osasta:

1. filosofian orientoivat opinnot filosofian tutkinto-ohjelman opiskelijoille

2. varsinaisesta kurssista Johdatus filosofiaan, joka on avoin kaikille opiskelijoille. Kyseessä on intensiivikurssi.

Osassa 2 käydään läpi filosofisen tarkastelu- ja argumentaatiotavan sekä itse filosofian luonnetta. Tarkoituksena on johdattaa filosofian yliopisto-opiskeluun.

Osan 2 suorituksesta saa 2 opintopistettä jaksoon FILP1.

Osa 1 on tarkkaan ottaen osa orientoivien opintojen ja HOPS:n muodostamaa jaksoa YKYYHT0 2op.

Kurssi yhdistää siis kaksi opintojaksoa.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

HUOM! Ilmoittautuminen koskee vain perjantaina 4.9. alkavaa FILP1a:ta, EI filosofian orientoivia tiistaina 1.9., joka on VAIN uusille filosofian opiskelijoille tarkoitettu.

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt

Opettajat

Jani Hakkarainen, Vastaava opettaja
jani.hakkarainen[ät]tuni.fi

Opetus

1.9.2015 – 9.10.2015
Luento-opetus 22 tuntia
Ti 1.9.2015 klo 10-12, Pinni B4141, Orientoivat pääaineopiskelijoille
Pe 4.9.2015 - 11.9.2015 viikoittain klo 12-14, Pinni B3118
Ti 8.9.2015 - 6.10.2015 viikoittain klo 10-12, Pinni B3116
Pe 18.9.2015 - 9.10.2015 viikoittain klo 12-14, Pinni A3111
Poikkeukset:
25.9.2015 klo 12 –14 , Ei opetusta

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Lisätiedot

Muiden tutkinto-ohjelmien kuin filosofian opiskelijat osallistuvat vain kurssiin osaan 2.