x !
Arkistoitu opetusohjelma 2015–2016
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
SOS4.4 Sukupuolentutkimus 5 op
Myös avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijoille
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Perusopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Sosiaalitieteiden tutkinto-ohjelma
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö

Osaamistavoitteet

Opiskelija tunnistaa tapoja, joilla sukupuolet ja seksuaalisuudet muotoutuvat yhdessä muiden yhteiskunnallisten erojen kanssa ihmisten jokapäiväisessä toiminnassa ja yhteiskunnan rakenteissa. Hän tunnistaa myös eroihin liittyviä eriarvoisuuksia ja hierarkioita. Hän tuntee tapoja, joilla tutkimuksessa jäsennetään sukupuolia ja seksuaalisuuksia yhteiskunnallisina ja kulttuurisina ilmiöinä.

Yleiskuvaus

Kurssi koostuu luennoista (14 t), verkossa tapahtuvasta ryhmätyöskentelystä (10 t) ja itsenäisestä työskentelystä (lukemisto + oppimispäiväkirja).

Luentosarjan ohjelma:

27.10. Hanna Ojala: Johdatus kurssiin ja aloitusluento Sukupuolta tekemässä

3.11. Jaana Kuusipalo: Suomalaisen feminismin historia ja feministinen politiikka

10.11. Arto Jokinen: Maskuliinisuus ja väkivalta

17.11. Marika Haataja: Seksuaalisuuden muuttuvat mahdollisuudet

24.11. Päivi Korvajärvi: Työelämän sukupuolistavat käytännöt

1.12. Sanna Rikala: Sukupuoli, terveys ja hyvinvointi

8.12. Roosa Toriseva: Queer-näkökulmia sukupuolieron ylläpitämiseen

Verkko-osuuden teemat, työskentelytavat ja ryhmät esitellään ensimmäisellä luentokerralla 27.10. Kurssin suorittaminen edellyttää ensimmäiselle luentokerralle osallistumista (ei koske avoimen yliopiston kautta kurssia suorittavia)! Jos osallistut kurssille avoimen yliopiston kautta, saat ennen ensimmäistä luentoa erilliset ohjeet.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt

Opettajat

Hanna Ojala, Vastaava opettaja
hanna.ojala[ät]tuni.fi
Pieta Hyvärinen, Opettaja

Opetus

27.10.2015 – 8.12.2015
Luento-opetus 14 tuntia
Luennot
Ti 27.10.2015 - 8.12.2015 viikoittain klo 10-12, PinniB1100
Ryhmätyöskentely 10 tuntia Verkossa
Itsenäinen työskentely

Arviointi

Numerolla 1-5.

Lisätiedot

Kurssin suorittaminen edellyttää ensimmäiselle luentokerralle 27.10. osallistumista! Tämä ei koske avoimen yliopiston kautta kurssille osallistuvia. Avoimen yliopiston opiskelijoille toimitetaan erilliset ohjeet ennen ensimmäistä luentokertaa.