x !
Arkistoitu opetusohjelma 2015–2016
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
SOS6.1.2 Hyvinvoinnin politiikat 5 op
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Sosiaalitieteiden tutkinto-ohjelma
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee sosiaalipoliittisia järjestelmiä ja hyvinvointipoliittisia ajatusmalleja. Opiskelija osaa arvioida niitä osana laajempaa toimintaympäristöä. Opiskelija osaa tarkastella ja visioida sosiaalipoliittisten järjestelmien toimivuutta hyvinvoinnin tuottajina.
Opiskelija osaa arvioida ja tunnistaa sosiaalipoliittisiin järjestelmiin sisältyviä eettisiä kysymyksiä.

Yleiskuvaus

Opiskelumuodot:

Luennot, ryhmätyöt ja lyhyt essee

Suoritusmuoto:

Opiskelija osallistuu kurssin luennoille, ryhmätyöskentelyyn sekä ryhmässä tehtävän esityksen valmisteluun + esittämiseen. Tämän lisäksi on lyhyt kirjallinen työ.

Kurssin teemoja:

Hyvinvointi, universalismi, perhepolitiikka, markkinoistuminen, tasa-arvopolitiikka, talous, työpolitiikka, vanhuspolitiikka, ympäristöpolitiikka

Kurssilla syvennytään sosiaalipolitiikan eri osa-alueisiin, jotka ylläpitävät ja lisäävät hyvinvointia. Lisäksi pohditaan sosiaalipolitiikkaa kokonaisuuteena, sen roolia yhteiskunnassa ja sen suhdetta muihin yhteiskunnan osa-alueisiin. Aktiivisella pohdiskelulla kokonaisuudesta pyritään välttämään se, etteivät käsiteltävät osa-alueet vaikuttaisi toisistaan irrallisilta. Pauli Niemelän toimittama kirja ”Hyvinvoinnin politiikat” toimii kurssin pääasiallisena taustalukemistona. Kurssin ensimmäisen puoliskon luennot käsittelevät Niemelän kirjassakin käsiteltyjä teemoja. Lisäksi opiskelijoiden ryhmätöiden aiheet valikoidaan kirjassa käsiteltyihin teemoihin nojaten. Edelleen kurssin lopuksi palautettavan lyhyen esseen suositellaan keskustelevan jonkun kirjan luvun kanssa.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt

Opettajat

Katja Repo, Vastaava opettaja
katja.repo[ät]tuni.fi
Antti Halmetoja, Opettaja
antti.halmetoja[ät]tuni.fi

Opetus

8.9.2015 – 1.12.2015
Luento-opetus
Ti 8.9.2015 - 1.12.2015 viikoittain klo 10-12, Linna 5014

Arviointi

Numerolla 1-5.

Oppimateriaalit

Niemelä, Pauli (toim.) (2010) Hyvinvointipolitiikka. Helsinki: WSOYpro

Lisätiedot

2. vuoden opiskelijoille.

Tiistaisin klo 10-12 (max 35 opisk.)