x !
Arkistoitu opetusohjelma 2015–2016
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
SOST10.2 Missä mennään Mead? - seminaari 5 op
Myös avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijoille
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Sosiaalitieteiden tutkinto-ohjelma
Sosiaalipsykologia
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö

Osaamistavoitteet

Opiskelija hallitsee meadiläistä / pragmatistista ajattelu/tutkimus-perinnettä sekä pystyy soveltamaan sitä tuoreella tavalla empiiriseen tutkimukseen.

Yleiskuvaus

George Herbert Mead, jota on kutsuttu mm. pasifistiksi, (eko)feministiksi, sosiologiksi, evolutionistiksi, pragmatistiksi, filosofiksi, neurotieteilijäksi ja sotaintoilijaksi, on myös tullut kuuluisaksi sosiaalipsykologian klassikkona. Miksi ihmeessä? Oletko itse koskaan lukenut Meadia ja selvittänyt mistä oikein on kyse ja mitä tämän klassikon ajattelulla oikein voisi tehdä? Millaisia aineksia Meadiltä voisi saada minuuden, intersubjektiivisuuden, toiminnan, tietoisuuden ja yksilön kulttuurisuuden tutkimiseksi?

Tässä lukuseminaarissa keskustellaan Meadin klassikkokirjan Mind, Self & Society sisällöstä. Seminaarin tukena käytetään myös muita Meadin alkuperäistekstejä, tuoreita Mead-kommentaareja sekä esimerkkejä siitä, mitä Meadin teorioilla empiirisesti voisi tehdä - vaikkei meadiläistä tutkimusta erään tunnetun väitteen mukaan voi edes empiirisesti tehdä.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt

Opettajat

Marko Salonen, Vastaava opettaja
marko.salonen[ät]tuni.fi

Opetus

10.9.2015 – 10.12.2015
Seminaari 24 tuntia
Missä Mead
To 10.9.2015 - 10.12.2015 viikoittain klo 16-19, Linna 5014
Ryhmätyöskentely 10 tuntia
Itsenäinen työskentely 60 tuntia + 30 tuntia Verkossa

Arviointi

Numerolla 1-5.

Arviointiperusteet

Osallistumisaktiivisuus, alustukset, essee.

Oppimateriaalit

Oppimateriaalit ovat pääsääntöisesti saatavilla sähköisessä muodossa kurssin kuluessa:

- G.H. Mead: Mind, Self & Society

- Muut Meadin alkuperäistekstit

- Tuoreet Mead-kommentaarit

- Esimerkkejä meadiläisestä empiirisesti tutkimuksesta

Lisätiedot

Seminaarin otetaan 15 opiskelijaa. Etusijalla ovat sosiaalipsykologian maisterivaiheen opiskelijat.

Opetustila: LINNA 5014