x !
Arkistoitu opetusohjelma 2015–2016
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
SOS4.2 Sosiaalipsykologia 5 op
Myös avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijoille
Periodit
I Periodi II Periodi II Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Perusopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Sosiaalitieteiden tutkinto-ohjelma
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö

Osaamistavoitteet

Opiskelija hahmottaa sosiaalipsykologian ajatteluperinteitä ja tunnistaa niiden käyttövoiman ihmisen ja sosiaalisten ilmiöiden tarkastelussa.

Yleiskuvaus

Jaksossa tutustutaan sosiaalipsykologiseen ajatteluun ja sosiaalipsykologian tarjoamiin näkökulmiin tarkastella ihmistä sosiaalisessa maailmassa. Jakson keskeisiä teemoja ovat sosiaalinen vaikuttaminen, vuorovaikutus, minuus, ryhmät sekä yhteisöllisyys.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen NettiOpsussa

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt

Opettajat

Eero Suoninen, Vastaava opettaja
Eero.Suoninen[ät]uta.fi
Eerika Finell, Vastaava opettaja
eerika.finell[ät]uta.fi
Aku Kallio, Tuutori
aku.kallio[ät]uta.fi

Opetus

12.1.2016 – 1.3.2016
Luento-opetus 18 tuntia
Luennot
Ti 12.1.2016 - 1.3.2016 viikoittain klo 9-12, Väinö Linna -sali

Arviointi

Numerolla 1-5.

Oppimateriaalit

Luennon aikana täsmennettävä valikoima lukuja alla olevasta kirjallisuudesta:

1. Hänninen, Partanen & Ylijoki (toim.) (2001) Sosiaalipsykologian suunnannäyttäjiä. Vastapaino.

2. Suoninen, Pirttilä-Backman, Lahikainen & Ahokas (2010) Arjen sosiaalipsykologia (luvut 1-3 ja 6). WSOYpro [tai uudempi painos (SanomaPro)].

3. Helkama et al. (toim.) (2015) Johdatus sosiaalipsykologiaan. Edita. Uudistettu painos.

Lisätiedot

Kurssi sisältää luento-opetusta ja siihen liittyviä harjoituksia, kirjallisuuteen perehtymistä ja intensiivistä ryhmätyöskentelyä.