x !
Arkistoitu opetusohjelma 2015–2016
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
SOS6.2.1 Kokeellinen, kokeileva ja kokemuksellinen sosiaalipsykologia (2 ryhmää) 5 op
Myös avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijoille
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Sosiaalitieteiden tutkinto-ohjelma
Sosiaalipsykologia
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee sosiaalipsykologisen tutkimuksen historiaa, ydinalueita ja keskeisiä teorioita. Hän kykenee vertailemaan ja arvioimaan erilaisten sosiaalipsykologisten näkökulmien käytettävyyttä. Opiskelija ymmärtää sosiaalipsykologista tapaa käsitteellistää sosiaalista maailmaa.

Yleiskuvaus

Kurssilla kokeillaan, koetellaan ja koetaan sosiaalipsykologiaa. Opetusajankohtia on kaksi ja opiskelija valitsee näistä jomman kumman - opetusajankohtaa ei voi vaihtaa sen jälkeen kun sen on valinnut. Ryhmän ensimmäiseen tapaamiseen on osallistuttava. Jos ei tuolloin ole paikalla, siirretään opintopaikka jonossa seuraavana olevalle opiskelijalle.

RYHMÄ 1

Tiistaisin klo 10-12, lisäksi ke 21.10. klo 10-12. Ensimmäinen kerta LINNA 4013

RYHMÄ 2

Tiistaisin klo 16-18, lisäksi ke 21.10. klo 10-12. Ensimmäinen kerta LINNA 5014

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt

Opettajat

Marko Salonen, Vastaava opettaja
Marko.Salonen[ät]uta.fi
Sanna Raudaskoski, Opettaja
Sanna.Raudaskoski[ät]uta.fi
Atte Oksanen, Opettaja
Atte.Oksanen[ät]uta.fi

Opetus

8.9.2015 – 15.12.2015
Seminaari 12 tuntia
Aamuryhmä
Ti 8.9.2015 - 8.12.2015 viikoittain klo 10-12, Linna 4013
Iltaryhmä
Ti 8.9.2015 - 8.12.2015 viikoittain klo 16-18, Linna 5014
Itsenäinen työskentely 40 tuntia + 20 tuntia Verkossa
Ryhmätyöskentely 40 tuntia
Luento-opetus 12 tuntia

Arviointi

Numerolla 1-5.

Lisätiedot

* Kurssille tulevilta opiskelijoilta edellytetään SOS4.2. Sosiaalipsykologia -jakson suoritusta tai aiempien tutkimusohjelmien perusopintotasoisten sosiaalipsykologian kurssien käymistä.

* Sosiaalitieteiden tutkinto-ohjelman opiskelijoista etusijalla ovat kanditutkintoa tekevät opiskelijat.

* Valinnaisina opintoina tai avoimen yliopiston opintoina kurssia suorittavia opiskelijoita valitaan vähintään 5.

* Kohtaa 6.2.1 voi suorittaa vain LÄHIOPETUKSENA tai TENTTINÄ - ei lukupiirillä