x !
Arkistoitu opetusohjelma 2015–2016
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
SOS1 Johdatus sosiaalitieteisiin (verkkokurssi) 5 op
Myös avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijoille
Paikkakuntatiedot
Paikkakunnasta riippumaton opetus
Periodit
I Periodi II Periodi II Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Perusopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Sosiaalitieteiden tutkinto-ohjelma
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö

Osaamistavoitteet

Opiskelija tunnistaa sosiaalitieteellisen tutkimuksen perusteita yhteiskunnallisten ilmiöiden tarkastelussa.
Opiskelija osaa nimetä keskeisiä yhteiskuntatieteellisiä teoriasuuntia, käsitteitä ja soveltamisaloja sekä koostaa tietoa oheismateriaalin perusteella.

Yleiskuvaus

SOS1 Johdatus sosiaalitieteisiin -kurssi

Kurssi toteutetaan monimuoto-opintoina (luennot, ryhmätyöskentely ja itsenäinen työskentely). Verkkoluentoihin liittyvät keskustelu-, luku- ja kirjoitustehtävät tehdään Moodle-oppimisympäristössä.

Verkkoluennot: 28 tuntia

Kaikki luennot tallenteina kurssin Moodle-alustalla.

Ryhmätyöskentely: noin 15 tuntia.

Luentoihin liittyvät keskustelutehtävät tehdään pienryhmissä Moodle-oppimisympäristössä.

Itsenäinen työskentely: noin 90 tuntia.

-          Pienryhmäkeskusteluihin valmistautuminen.

-          Luentoaiheisiin liittyvien tieteellisten artikkeleiden lukeminen (6 artikkelia).

-          Artikkeleista kirjoitettava oppimispäiväkirja.

-          Vertaispalaute oppimispäiväkirjasta kerran kurssin aikana.

Aikataulu:

Kurssi etenee kahden viikon jaksoissa (poikkeuksena aloitus- ja päätösviikot). Keskustelu-, luku- ja kirjoitustehtävät on sidottu tähän aikatauluun. Opiskeluaika keskimäärin noin 8 tuntia viikossa (5 op = 135 tuntia).

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt

Opettajat

Marko Salonen, Vastaava opettaja
marko.salonen[ät]tuni.fi
Aino Alatalo, Tuutori

Opetus

21.1.2016 – 28.4.2016
Luento-opetus 2 tuntia + 28 tuntia Verkossa
Kurssin aloitustapaaminen
To 21.1.2016 klo 16-18, Linna K103
Ryhmätyöskentely 15 tuntia Verkossa
Itsenäinen työskentely 90 tuntia Verkossa

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Lisätiedot

Kurssialoitus 21.1.2016 klo 16-18, Linna K103.