x !
Arkistoitu opetusohjelma 2015–2016
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
POHA12/POHS16 Samtalsanalys/Keskustelunanalyysi 5 op
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
ruotsi
Tyyppi
Syventävät opinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Pohjoismaisten kielten tutkinto-ohjelma
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö

Osaamistavoitteet

Efter avklarad kurs kan deltagaren

•förklara de grundprinciper och den språksyn som samtalsanalys bygger på och avgöra vilka forskningsproblem som kan lösas med samtalsanalytiska ansatser

•redogöra för samtalsanalys och interaktionell lingvistik som forskningsfält och paradigm

•behandla ljudmaterial och multimodalt material på de sätt som en samtalsanalytisk ansats förutsätter och i enlighet med forskningsetiska principer

•välja, samla in och analysera tillämpligt material enligt samtalsanalytisk modell

•dra slutsatser och skapa ny kunskap om och ny förståelse för fenomen i muntlig interaktion

Yleiskuvaus

Samtalsanalysens och den interaktionella lingvistiken som forskningsfält och paradigm, samtalsanalytiska grundprinciper och tillämpningar, samtalsanalytiska datasessioner, praktiska analyser baserade på material som deltagarna själva väljer, samlar in och bearbetar, multimodalitet i samtal

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt

Opettajat

Mona Forsskåhl, Vastaava opettaja

Opetus

7.9.2015 – 7.12.2015
Pienryhmäopetus
Ma 7.9.2015 - 19.10.2015 viikoittain klo 12-14, PinniB 3109
Ma 26.10.2015 - 7.12.2015 viikoittain klo 12-14, PinniB 3109