x !
Arkistoitu opetusohjelma 2015–2016
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
HALYAP01 Ympäristön ja alueiden poliittisuus 5 op
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Perusopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Hallintotieteiden tutkinto-ohjelma
Ympäristön ja alueiden politiikka
Johtamiskorkeakoulu

Osaamistavoitteet

Opintojakson käytyään opiskelija tuntee ympäristön politisoitumiseen johtaneet tekijät ja kykenee jäsentelemään yhteiskunnallisia ilmiöitä aluetutkimuksen avainkäsitteiden kautta. Hän ymmärtää alue- ja ympäristötutkimuksen suhteen muihin yhteiskuntatieteisiin ja hallitsee alan tutkimuksen peruskäsitteet sekä keskeiset tavat lähestyä yhteiskunnallisia kysymyksiä. Opintojakson virittämän ’tieteellisen mielikuvituksen’ avulla opiskelija kykenee jäsentämään jännitteitä, jotka nousevat ympäristöongelmien luonnontieteellisen hahmon ja yhteiskunnallisen sekä poliittisen luonteen välisestä, usein ristiriitaisesta suhteesta. Politisoitumisen näkökulma auttaa opiskelijaa arvioimaan ympäristöön ja alueiden käyttöön liittyviä ongelmia yhteiskunnallisina prosesseina.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt

Opettajat

Jouni Häkli, Vastaava opettaja
Pekka Jokinen, Vastaava opettaja

Opetus

21.10.2015 – 9.12.2015
Luento-opetus 24 tuntia
Ke 21.10.2015 - 9.12.2015 viikoittain klo 10-14, Pinni B1100

Arviointi

Numerolla 1-5.

Lisätiedot

Luentotentti