x !
Arkistoitu opetusohjelma 2015–2016
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
ITIS16 Tietokäytäntöjen kirjallisuusopinnot 5–20 op
Periodit
I Periodi II Periodi II Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Syventävät opinnot
Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median tutkinto-ohjelma
Informaatiotieteiden yksikkö

Osaamistavoitteet

Laajentaa syventävissä opinnoissa hankittua osaamista.

Yleiskuvaus

Opintojakso sisältää vaihtoehtoisia 5 op:n laajuisia kirjapaketteja. Katso tarkemmat kuvaustiedot paketeista kurssisivulta.
Tarjolla olevat kirjapaketit:

a) Tietokäytännöt
b) Tiedonhakujärjestelmät
c) Vuorovaikutteinen tiedonhaku
d) Tehtäväperustainen tiedonhaku

Katso tarkemmat sisällöt ja ohjeet opintojakson kotisivulta.

Opettajat

Useita eri opettajia, Opettaja

Opintojakson kotisivu

Opetus

31.8.2015 – 29.5.2016

Oppimateriaalit

a) Tietokäytännöt
Kirjallinen tentti:
- Case, Looking for information. A survey of research on information needs, seeking and behavior. 3rd revised ed. Emerald 2012.
- Pauleen & Gorman (Eds), Personal knowledge management. Individual, organizational and social perspectives. Gower 2011.
- Savolainen, Everyday information practices. Scarecrow 2008.
Kirjallinen tentti on suoritettavissa sähköisen tenttipalvelun kautta. Huom! Kirjallisessa tentissä suoritetaan ainoastaan tenttikirjat (Case, Pauleen & Gorman, ja Savolainen), ei artikkelilukulistalla lueteltuja artikkeleita!

Essee: Ohjeet esseen laatimiseksi saa kurssin tentaattorilta
- jokaisesta kirjasta (Case, Pauleen & Gorman, ja Savolainen) yksi esseetehtävä
- lisäksi referaatti kolmesta (3) vapavalintaisesta artikkelista lukulistalta

b) Tiedonhakujärjestelmät
- Baeza-Yates, R &Ribeiro-Neto, B. (2011). Modern I

information retrieval: The concepts and technology behind search. 2nd ed. New York, Addison-Wesley.Tentitään opintojakson vastuuopettajan kanssa sovittavin osin.

c) Vuorovaikutteinen tiedonhaku
- Xie, I. (2008). Interactive information retrieval in digital environments. Hershey, IGI Publishing.
- White, R. &Roth, R. (2009). Exploratory search: Beyond the query-response paradigm. Morgan &Claypool.
- Kelly, D. (2009).Methods for evaluating interactive information retrieval systems with users. Foundations and trends in information retrieval 3(2009), 1–224. URL: http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.174.8814&rep=rep1&type=pdf

d) Tehtäväperustainen tiedonhaku
- Ingwersen, P. & Järvelin, K. The Turn: Integration of information seeking and retrieval in context. Springer 2005.
- Lisäksi artikkeleita lukulistalta.